Ivar A. Mjør æresmedlem i American Association of Endodontists

Da American Association of Endodontists skulle utnevne årets æresmedlem falt valget på nordmannen Ivar A. Mjør. Han får æresmedlemskapet for sitt bidrag til vitenskap og utdanning, gjennom undervisning, forskning, internasjonale foredrag og ledelse. Mjør har publisert over 300 artikler og bøker og har vært leder i en rekke offentlige og odontologiske foreninger, som the International Association of Dental Research Board og the National Institute of Dental Research/National Institutes of Health Pulp Biology Group. Mjør er B.D.S. fra University of St. Andrews, Scotland i 1957, og M.S.D. i pedodonti og M.S. i anatomi fra University of Alabama i henholdsvis 1960 og 1961. For tiden er han medlem av fakultetet ved University of Florida College of Dentistry.

The American Association of Endodontists som ble stiftet I 1943, har sitt hovedkvarter i Chicago, og teller mer enn 6 500 medlemmer fra hele verden.