Villedende markedsføring av Solidox Syreblokk

Etter at Nordisk institutt for odontologisk materialprøving (NIOM) har vurdert påstandene i reklamen for tannpastaen Solidox Syreblokk, har Mattilsynet sendt Lilleborg et varsel om vedtak. Hvis Lilleborgs tilbakemelding ikke inneholder saksopplysninger som endrer Mattilsynets vurdering, vil tilsynet fatte vedtak om endring av markedsføringen.

I vinter lanserte Lilleborg Solidox Syreblokk som «en ny generasjon tannpasta tilpasset dagens spise- og drikkevaner». Det er særlig tinnfluoriden i tannpastaen som skal ha god effekt mot syreskader.

Mattilsynet har bedt NIOM gjøre en faglig vurdering av påstandene i reklamen, og NIOMs konklusjon er meddelt Lilleborg i brev fra Mattilsynet 2. juli i år. Der heter det blant annet at NIOM avviser at tannpasta som inneholder tinnfluorid er nytt, ettersom stoffet er blitt brukt i tannpasta i USA på 1960- og 70-tallet. NIOM bekrefter at tinnfluorid reduserer effekten av syreangrep på emalje, men sier samtidig at det ikke er dokumentert at Solidox Syreblokk har denne effekten. Mattilsynet oppfatter derfor at markedsføringen er villedende og at navnet på tannpastaen i seg selv er misvisende.