Hvor blir det av de nyutdannede tannlegene?

Åttini tannleger, 36 utdannet i Bergen og 53 i Oslo, er registrert i foreningens medlemsregister som nyutdannet i 2004. Foreløpig har vi ikke tall for hvilken type stilling de velger. I 2003 var tallene for utdannede henholdsvis 39 og 45. Etter oppgitt stillingskategori (august 2004) fordelte disse seg som følger:

Arbeidsplass

Bergen

Oslo

Kvinner

Menn

Totalt

Offentlig

26 (67 %)

24 (53 %)

26 (62 %)

24 (57 %)

50 (60 %)

Privat

10 (26 %)

16 (36 %)

12 (29 %)

14 (33 %)

26 (31 %)

Ikke oppgitt

3 (8 %)

5 (11 %)

4 (10 %)

4 (10 %)

8 (10 %)

Totalt

39

45

42

42

84