Nye studenter ved tre læresteder

Høsten 2004 skriver man historie ved Universitet i Tromsø, når 12 studenter starter sine odontologistudier der. Tre menn og ni kvinner utgjør det første kullet i nord, der regelen er at 60 prosent av studentene skal komme fra de tre nordligste fylkene.

I Oslo hilser man 36 nye studenter velkommen dette høstsemesteret, 21 kvinner og 15 menn, mens 36 venter til vårsemesteret før de begynner sine odontologistudier i hovedstaden. I Bergen er det tatt opp hele 55 nye studenter denne høsten, og her er kvinneandelen overveldende 40, mens 15 studenter utgjør det mannlige mindretall.

Poengkravene for å starte odontologistudier i henholdsvis Bergen og Oslo denne høsten er 64,4 og 65,9. I Tromsø var kravet 63,1 poeng for søkere fra de tre nordligste fylkene og 65,2 for landet for øvrig. De som kom rett fra videregående skole måtte ha henholdsvis 58,5 og 59,7 poeng i Oslo, 57,4 poeng i Bergen og 59,0 poeng i Tromsø. Oslostudentene som begynner til våren har 64,8 poeng, eller 57,3 hvis de kommer rett fra videregående.

Kravene i Oslo og Bergen er litt høyere i år enn sist år, da Oslostudentene måtte ha 64,5 eller 57,4 på høsten og 63,3 eller 56,3 på våren, mens det i Bergen var snakk om 63,8 eller 57,3 poeng.