La oss ta vare på norske tannteknikere!

Endelig et innlegg som kommenterer den kortsiktige tankegangen som import av tannteknikk representerer. Tannlege Svein Øksenholts innlegg i Tidende nr. 6, 2004, fortjener støtte.

Dersom vi ønsker en oppegående og kunnskapsrik tannteknikerstand i Norge, er vi faktisk nødt til å benytte dem. Ikke bare til de mer kompliserte arbeidene som krever mye samarbeid mellom tannlege og tekniker eller til arbeider som skal gjøres ekstra raskt. Vi må bruke dem hele tiden og til alle arbeider.

Ved å bruke importarbeider undergraver vi en hel yrkesgruppe som vi faktisk er ganske avhengige av: de norske tannteknikerne. Det er selvsagt lett å komme med økonomiske argumenter for å benytte tanntekniske arbeider som produseres i lavkostland. Det argumenteres gjerne for at pasientene skal slippe billigere. Jeg er ikke helt sikker på at de alltid gjør det.

Jeg tror omfattende bruk av importarbeider er kortsiktig tenkning, og jeg håper virkelig at flere ser faren i det som skjer. Min oppfordring blir: La oss benytte norske teknikere. Da beholder vi en stand som vil og kan gi oss optimal service nå og i fremtiden.

Kjetil Reppen

Adresse: Grefsenv. 6, 0482 Oslo