Blodigler godkjent som «medisinsk utstyr»

Amerikanske Food and Drug Administration (FDA) har for første gang godkjent markedsføring av levende dyr til medisinsk bruk. De aktuelle dyrene er blodiglene som ales opp av et fransk firma, Ricarimpex SAS, under kontrollerte og godkjente betingelser som det heter. De blodsugende ferskvannsdyrene, med det latinske navnet Hirudo medicinalis, faller under FDAs definisjon av medisinsk utstyr. Iglene skal blant annet kunne brukes til å fjerne blod under transplantater og for å åpne vener som er blokkert av blodkoagel, sies det i orienteringen fra FDA. Iglene har foreløpig ikke europeisk godkjenning i form av CE-merke. Det er ikke foreslått odontologiske anvendelser, så langt

Nils RoarGjerdet