Amalgam frikjent?

En tverrfaglig norsk undersøkelse gjennomført av tannleger, leger og psykolog viser at pasienter som fikk fjernet all amalgam i munnen, etter syv år ikke var blitt friskere enn andre pasientgrupper med kroniske plager. Vår studie støtter ikke hypotesen om at det å fjerne amalgam vil redusere helseplagene ned til et normalt nivå. Det betyr ikke at pasientgruppen ikke skal tas på alvor. Plagene er reelle, men forklaringen er sjelden amalgamforgiftning, sier forsker og psykolog Per Nerdrum, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo.

Pasientene i studien var inndelt i fire grupper. Den første gruppen fikk fjernet alle sine amalgamfyllinger. Disse hadde selv kontaktet helsevesenet med plager som tretthet, konsentrasjonsproblemer, smerter, svimmelhet og engstelse; plager pasientene selv satte i sammenheng med amalgamfyllingene. Den andre gruppen besto av pasienter med kroniske plager, og likeledes den tredje, som i tillegg hadde særlig interesse for alternativ medisin. Disse to pasientgruppene fikk ikke skiftet ut amalgamet. En fjerde gruppe var pasienter uten spesielle plager.

En oppsummering to år etter at fyllingene var skiftet ut i gruppe én, viste at disse pasientene var blitt bedre. De ble derfor fulgt opp igjen fem år senere. – Vi fant da at de ikke følte seg friskere enn gruppene med kroniske lidelser, som sto på samme nivå som fem år tidligere, sier Nerdrum og legger til at forklaringen på at denne gruppen først merket bedring kan ha sammenheng med en naturlig bedring, som er vanlig i mange sykdomsforløp. Pasientenes fysiske og psykiske tilstand kan også ha blitt påvirket av omsorgen de fikk og det faktum at de ble tatt på alvor, sier Nerdrum. Undersøkelsen er akseptert for publisering i Journal of Psychosomatic Research.