Nytt hyttekjøkken – takk for bidrag

Tannlegestudentenes sportshytte i Nordmarka sto ferdig i 1930 og ble raskt et ­populært samlingssted for tannlegestudentene i Oslo. I 1947 ble hytta utvidet med et påbygg og består i dag av peisestue, spisestue, kjøkken, styrerom, vedbod, garderobe, badstue samt tre sovesaler i annen etasje.

Hytta er fortsatt et populært tilbud til studentene og det arrangeres tradisjonelle arrangementer som pyghturer og grevegilde med fulle hus hvert semester. En rekke kull er også flinke til å benytte den til turer for kullet sitt. El­lers ­leies hytta ut til for­skjel­lige firmaer, studentorganisasjoner og private arrangementer. Dette er en nødvendighet for å få inn penger til hyttas drift.

Høsten 2001 var Tidende på besøk og lagde en reportasje. Vi blåste da liv i en gammel støtteordning som heter Hyttas venner. I den forbindelse fikk vi inn 40 000 kroner som gikk til nytt kjøkken. Kjøkkenet ble laget i heltre av en møbel­snek­ker og passer inn i hyttas røffe miljø med tømmervegger og tregulv. Alt annet arbeid som riving av gammelt kjøkken, legging av nytt gulv og maling ble gjort av studenter på dugnad. Den totale oppussingen kom på 96 000 kroner. Det hadde ­ikke vært mulig å gjennomføre denne svært tiltrengte oppussingen ­uten Hyttas venner, og vi i Odontologforeningen (OF) vil med dette takke ­alle som bidro med pengegaver.

Det er for tiden mye som skjer på hytta og det er god oppslutning ­om arrangementene. Det siste året har vi, i tillegg til oppussing av kjøkkenet, beiset ­hele hytta, skiftet utgangsdører, slipt og lakket stuegulvet, malt innvendig og nå sist satt inn en ny tre etasjers ovn i peisestua. Det neste store prosjekt er å oppgradere møblene i peisestua og spisestua. Møblene som er på hytta nå bærer preg av tidens tann og kan ­ikke lenger repareres. Vi har fått et tilbud på et kraftig møblement som vi mener passer inn ­både i stil og holdbarhet. Vi arbeider for å få råd til dette møblementet i løpet av året og minner ­om gavekontoen til Hyttas venner: 1644.02.94425.

Hytta er for øvrig på nettet. Dersom Tidendes lesere er in­ter­es­sert i å leie hyttafor et privat arrangement er det ­bare å klikke seg inn på www.tannlegehytta.no

På vegne av hyttestyret i OF ,
Petter E. Hestnes