TAKO-senteret 10 år

Det er in­gen liten stab leder ved TAKO-senteret, Kari Storhaug (i midten foran), har klart å samle rundt seg etter ­bare 10 år. Her er de fleste samlet for å feire det førs­te decenniet.

Med brask og bram feiret Tannhelsekompetansesenteret for sjeldne me­di­sins­ke tilstander, TAKO-senteret, den 22. mai sitt 10-årsjubileum. Et heldags symposium med internasjonalt kjente fors­kere som gjesteforelesere: professor June Nunn fra Dublin, professor Inger Kjær fra København og professor Irma Thesleff fra Helsinki. Sammen med de to stipendiatene fra TAKO-senteret, Stefan Axelsson og Hilde Nordgarden, ga de en spennende oppsummering av hva som skjer både innen undervisning og forskning, for grupper med spe­sielle syndromer og funksjonshemminger.

TAKO-senterets utrettelige og ustanselig engasjerte leder, Kari Storhaug, hadde også invitert til mottakelse i telt ved senterets vakre gamle hus på Lovisenberg sykehus, der myndigheter, samarbeidspartnere, gjester fra naboland og representanter for brukerne fikk anledning til å hylle ­både lederen og de øvrige ansatte ved senteret. Som på disse 10 årene har vokst fra fem personer i ­fire stillinger til i alt 17 personer i 11 stillinger. Blant de ansatte er det spesialtannleger i større og mind­re stillinger i så vel barnetannpleie som i kjeveortopedi, protetikk, røntgen­diagnostikk, oral kirurgi og periodonti, og det er også stilling som tannpleier, logoped og fysioterapeut knyttet til senteret. Og fra en meget trang start i lokaler ved Barneavdelingen ved Det odontologiske fakultetet, disponerer nå TAKO-senteret tre etasjer med lekkert renoverte og oppussede lokaler i diakonissenes gamle hus. Organisasjonsmessig har det også skjedd mye. De førs­te tre årene var senteret et forsøksprosjekt fi­nan­siert av Sosialdepartementet. Så ble det permanent i 1997, knyttet til fakultetet, deretter ble det underlagt Sosial- og helsedepartementet og nå hører det inn under Tjenestedivisjonen i Sosial- og helsedirektoratet.

Tekst og foto:
Gud­run Sangnes