IADS «Mid-Year Meeting» i Krakow, Polen

Møtet var en suksess både faglig og sosialt.

Den internasjonale tannlegestudentforeningen (IADS) har hvert år to større møter hvor det holdes generalforsamlinger og hvor tannlegestudenter fra ­hele verden møtes. ­Om sommeren arrangeres det største, IADS-kongressen, og ­om vinteren samles vi til såkalt halvårsmøte. Den 27. mars i år inviterte det polske IADS til «mid-year meeting» i Krakow helt sør i Polen. Studentutvalgene ved fakultetene i Oslo og Bergen sendte denne gangen tre representanter til møtet som hadde cirka 40 deltakere. Vi som dro var Ing­rid K. Fjærvik (Oslo), Solveig Atkinson (Oslo) og Vidar Ingvaldsen (Bergen). Møtet ble en suksess ­både faglig og sosialt, og her følger en kort rapport fra de ­fire dagene det ­hele varte.

Settingen kunne ­ikke vært bed­re for et internasjonalt møte. Sola skinte og varmet, og Krakow, som er en vakker, gammel og spennende universitetsby, spart for ­andre verdenskrigs ødeleggelser i Polen, viste seg fra sin aller bes­te side. Oppholdet vårt bestod av lange møter hver dag, besøk ved det odontologiske fakultetet i Krakow, kultur, museer og his­to­rie og so­siale aktiviteter ­om kvelden. Fullt program med ­andre ord.

I de formelle møtene ble det diskutert økonomi, vi behandlet nye medlemssøknader, diskuterte årets kongress og det ble lagt frem forslag til hvordan vi kan gjøre organisasjonen mer aktiv og synlig i det odontologiske landskapet. De viktigste forslagene gikk ut på å få til flere studentutvekslinger mel­lom medlemslandene, å bli aktive i frivillig humanitært arbeid og å skape en stor, oppdatert odontologisk utdannings- og forskningsdatabase for studenter og ­unge tannleger. Det er spennende ting på gang fremover.

Når det gjelder studentutveksling, en av IADS’ hovedaktiviteter, har det lenge vært stille rundt norsk deltakelse. Dette skyldes at det er vans­ke­lig for oss å reise ut i skoleåret når IADS-utveksling ­ikke er i ­regi av fakultetene. Interessen for å besøke Nor­ge har der­imot tatt seg opp. I skrivende stund har vi besøk i Bergen fra Romania, og det er kommet inn søknader for høsten fra flere land ­både i Oslo og i Bergen. Nytt fra Krakow er det også at vi her i nord skal samarbeide med IADS i Ungarn ­om utveksling. De tilbyr oss å besøke dem i sommerferien, da de har åpne­ klinikker ­hele året. Avtalen vi jobber med hvert år skal gi to studenter muligheten til å reise til Ungarn med gratis opphold, og vi skal gjøre det samme for to ungarske tannlegestudenter. Hvorfor ­ikke kombinere rimelig ferie med litt faglig innhold?

Fra gruvekapell 100 meter under bakken

Fakultetsbesøket i Krakow var en positiv og overraskende opplevelse. Her skulle jammen nors­ke myndigheter vært på besøk. ­Alle ­våre Øst-Europa-fordommer ble gjort til skamme. Fakultetet i Krakow fikk for ­fire år siden total­re­no­vert bygningene sine, det ble kjøpt inn nye uniter og utstyr og det odontologiske fakultetet fremstod som en drøm av en skole. Det skal ­sies at vi holder bra standard på utdanningen i Norge og på hygienebestemmelsene våre, men hadde for eksempel Bergen hatt bygget i Krakow til rådighet.... ja, jeg tror ­ikke jeg skal si så mye mer ­om den saken. Uansett, imponerte ble vi, og studentene i Krakow kan ­være stolte av skolen sin.

Som nevnt arrangeres hovedmøtet til IADS ­om sommeren. Det ble klart at vi holder 2003-kongressen i Istanbul, Tyrkia. Tross situasjonen i området tror vi det vil bli en stor opplevelse for dem som har mulighet til å delta. IADS i Tyrkia har lagt ­opp et spennende program sett med ­både fag­lige og so­siale øyne. IADS skal jo knytte internasjonale bånd mel­lom tannlegestudenter på flere plan. Mer informasjon ­om dette møtet finnes på websiden www.iadscongress.com Påmel­ding er allerede godt i gang.

Da gjenstår det ­bare å si at vi ble tatt svært godt ­vare på av ­våre polske venner, og at vi hadde en utro­lig fin tur. Det var virkelig spennende å besøke Polen, treffe studenter fra ­andre land og lære ­om utdanningen og tannlegeyrket der. Som ferieby er Krakow også fantastisk, de har uteliv, renessanseslott og de utrolige Wieliczka saltgruvene som nå er omgjort til museum. Vi vil takke ­alle som støtter oss og vår organisasjon, og håper at nors­ke tannlegestudenter skal få sjansen til å delta i internasjonalt arbeid også i fremtiden. Kanskje ­sees vi i Tyrkia?

IADS, Bergen og Oslo