Kjøp - salg - leie

Praksis til salgs på Sinsen

Godt innarbeidet praksis selges i full drift. Overtakelse august 2003. B.mrk. 1–5/03.

Trondheim

Tannlegepraksis ønskes kjøpt, min. 2, helst 3 behandlingsrom. B.mrk. 2–1/03.

Praksis til salgs Nord-Odal

Grunnet pensjonering selges meget god ­privatpraksis på Sand i Nord-Odal. Praksisen kan ev. leies en periode før overtakelse. Bopel til disposisjon ev. senere salg. Takst fore­ligger. Henv. tannlege Arne Sween, 2120 Sagstua.

Tlf. kontor 62 97 11 96, priv. 62 97 33 98.

Veldrevet, moderne, og travel privatpraksis sentralt i vestlandsby (en times kjøring fra Stavanger) med solid pasientgrunnlag og høy omsetning, til leie og ev. senere til salgs.

Henv. tlf. 97 53 25 59- etter kl. 18.00.

TØNSBERG – spesialistpraksis i periodonti og allmennpraksis

Pga. oppnådd pensjonsalder vurderer vi å selge:

– En fulltids spes.praksis i periodonti

– En allmennpraksis, drevet på halv uke.

Vi disponerer 120 m2 i 2. etg. i en ca. 15 år gammel bygning i byens sentrum. To kontorer er i bruk, opplegg til et tredje. Praksisen har vært i kontinuerlig drift i familiens eie i over 70 år. Egne parkeringsplasser. Enhetene kan selges separat eller samlet.

Henv. Manny og Tore Tollefsen, Kong Sverresg. 4, 3111 Tønsberg. Tlf. 33 31 12 04, privat 33 31 50 23

Bergen – allmenn­tann­lege­praksis vurderes solgt

Pen beliggenhet ca. 5 min. fra sentrum, 2 behandlingsrom og recallsystem. Henvendelse: tlf. 91 17 41 99

Porsgrunn

Travel dobbeltpraksis i sentrum av Porsgrunn til salgs eller leie. Stort pasientgrunnlag. 3 andre praksiser + tannteknisk lab. i samme etasje. Gunstige vilkår.

Tlf. 35 55 38 70

Tlf. priv. 35 55 42 26