Valg av sen­tralt forhandlingsutvalg

Det skal i år velges sen­tralt forhandlingsutvalg for offentlig sektor (SF) i NTF for perioden 2004 – 2005. Valget skal foregå på årets lønns­poli­tiske forum som finner sted 16. og 17. september. SF består av 3 medlemmer, der leder og nestleder skal velges separat. Det velges i tillegg 2 vararepresentanter. Lønns­poli­tisk forum velger også representant og vararepresentant til NTFs hovedstyre.

Valgkomiteen, som består av Marianne Gaarden, Troms, Kirsten Solemdal, ­Oslo og Kirsten Halonen, Sogn og Fjordane, inviterer medlemmer i offentlig sektor til å komme med forslag til kandidater gjennom ­sine UTV. Kan­di­da­tene må ­være forespurt på forhånd og ­være posi­tive til å stille til valg. I forslag til sammensetning av utvalget er det viktig å ha ­både kvinner og menn representert.

Forslag til kandidater sendes til valgkomiteens leder: Kirsten Halonen, Gate 6B, nr. 26, 6700 Måløy. Telefaks 57 85 56 84 ­eller e-post: kirstenhalonen@yahoo.com innen 15. juni 2003.