Akademikerne Frie yrker og Akademisk Studieforbund Kurs for etablerere og selvstendig næringsdrivende

Mandag 26. mai 2003 0900–1600 Hotel Bristol, Oslo.

  • Forskjell på å være ansatt og selvstendig

  • Valg av selskapsform

  • Kontrakter

  • Forsikringsspørsmål for næringsdrivende

  • Praktiske skatte- og regnskapsspørsmål

Deltakeravgift: 1 750 inkl. lunsj, kaffe, frukt og kursmateriell. Program: Se www.aks.as

Bindende påmelding til Akademisk ­Studieforbund innen 12. mai. Tlf. 21 02 34 80/97 68 68 56. Faks 21 02 33 81,– gjerne på e-post: aks@aks.as