Nå er det ingen bønn lenger – du må på nett

Hvilke krav stilles det til oss som stand når det gjelder å være kon­ti­nuer­lig oppdatert på lover, regler og forskrifter som vedtas én dag, og gjelder fra den neste? Det ­sier seg selv at det er umulig å henge med i svingene i slike tilfelle som det ovenfor nevnte. Tidligere ble det ved ulike anledninger sendt brev til medlemmene dersom det hastet å få ut informasjon, og i noen tilfeller blir det fortsatt gjort. Men dette er en kostbar, tidkrevende og urasjonell ­måte å formidle informasjon på. Nå har vi imidlertid Internett. Der kan informasjonen leg­ges ut i det øye­blikk man får den, og fra nettet kan det leg­ges lenker til nettsteder med ­andre aktuelle og relevante data.

Foreningen som kom på nett høsten 2000, har allerede modernisert sitt nettsted én gang. Nå leg­ges det dag­lig ut nyheter, i tillegg til at medlemmene kon­ti­nuer­lig holdes oppdatert på den generelle medlemsinformasjonen. En orien­te­ring ­om og brukerveiledning for foreningens nettsted ble gitt i Tidende nr. 3, ­side 134 – 5. Bruk gjerne foreningens nettsted som startside når du åpner på Internett.

Tidende, som har vært på nett i snart seks år, brukte også fjor­året til å utvide og modernisere sitt nettsted. Fra og med 2002 er tidsskriftet lagt ut i fulltekst, og nå er all informasjon søkbar, noe som tidligere har vært et stort savn. En beskrivelse av nettstedet og funksjonene er gitt på ­side 240 i dette nummeret av bladet.

Vi har in­gen nye un­der­sø­kel­ser over hvor mange av medlemmene som benytter Internett. I 2000 oppgav over halvparten av tannlegene å ha tilgang til nettet hjemme, mens ­bare 19 prosent hadde tilgang på kontoret. Fortsatt er det et problem at man ­ikke kan kobles til Internett på en ma­skin med tannlegeprogram, men andelen som har tatt skrittet inn i dataalderen med en hjemme-PC, har sannsynligvis økt betydelig de siste to til tre årene. E-post er nå en selvfølge i de fleste sammenhenger, og det er ­ikke ­bare foreningens og Tidendes nettsteder som er nyttige kilder til informasjon, kunn­skap og underholdning. ­Hele verden ligger der. Det er heller in­gen unnskyldning at man begynner å trekke på årene – selv bes­te­for­el­dre har måttet gå over til e-post i kommunikasjonen med barnebarna. Så for dere som ­ikke allerede er på nett: hopp i det.

Og med det samme – vi vil gjerne at dere sender oss e-postadresser (se side 255).

God surf.

Gudrun Sangnes