Fortsettelse følger i neste nr…

En god føljetong slutter alltid der det er mest spennende. Det vet vi som i de ­gode gamle dager smugleste romanene i Illustrert, Ukebladet ­eller Hjemmet. I Tidende har vi ­ikke pleid å ha føljetonger, så vi er ­ikke kommet i vane med å vurdere innhold og avslutning for å få leseren til å kaste seg over neste nummer av bladet for å se hva som skjer. Nå virker det som vi må begynne å tenke i de baner. ­Ikke før er det orientert ­om en ny lov, forskrift ­eller trygdeordning, så dukker det ­opp en til. ­Eller så ble den som det ble informert om, forandret. Og da blir det faktisk en ny ny. Slik som bilaget til dette heftet av Tidende viser. Forskriften ­om trygderefusjoner med nye takster, vedtatt av Stortinget den 11. desember, gjort ferdig av Helsedepartementet den 19. desember, og gjort gjeldende allerede fra 1. januar, ble sendt ut som vedlegg til Tidende nr. 2 (det gule heftet). Helsedepartementet fastsatte imidlertid den 28. feb­ruar en ny «Forskrift ­om stønad til dekning av utgifter til un­der­sø­kel­se og be­hand­ling hos tannlege for sykdom.» Den gjaldt fra den påfølgende dag, 1. mars. Det gule heftet blir imidlertid ­ikke trykket på nytt, de nye takstene kommer som et supplement. For øvrig viser jeg til Reidun Stenviks orien­te­ring på side 232.

Og hvem vet; kanskje blir det fortsettelse i neste nummer?

Gudrun Sangnes