Kjøp – salg – leie

Praksis til salgs i Kongsvinger

Grunnet alder ønsker jeg å selge min praksis. Praksisen er en del av et helsesenter med bl.a. leger, kiropraktorer og fysioterapeuter. Det er et spennende tverrfaglig miljø hvor tannlegen er medspiller i et helhetlig helseteam. Hver terapeut driver sin egen praksis, men det er noen fellesaktiviteter og funksjoner. Tannlegekontoret har to fullt utstyrte behandlingsrom med 5 år gamle units. Praksisen er i full drift med tannlege, tannpleier og tannlegesekretær. Tidspunkt for overdragelse er fleksibelt. Gunstig betalingsordning.

Henvendelse: Tannlege Åge Ånerud, Frisk Fokus Helsesenter. Markensveien 4, 2212 Kongsvinger. Tlf. kontor: 62 81 29 68, privat: 62 96 76 46. Faks: 62 81 47 64. E-post: anerud@east.no

Oslo sentrum

Tannlegepraksis til salgs grunnet dødsfall. Sentralt beliggende i Oslo sentrum. God pasienttilgang. Hurtig avgjørelse. B.mrk. 1-11/02