Tannlegeutstyr fra Sør til Sør

A Better Life Foundation får tannlegeutstyr i ­gave fra Dental Sør AS til sitt dagsenter for funksjonshemmede i Ouagadougou. I ­juni mottok presidenten i A Better Life, Hans Høegh, den ­gode nyheten fra Dental Sørs Knut Strand og Jens Petter Fallet, mens de ­alle var i Oslo, og de gikk straks i gang med å studere og forklare monteringsbeskrivelsen for utstyret.

Planen er at stol og unit fraktes til Burkina Faso med containerskip i løpet av tidlig høst, og leverandøren er forberedt på å sende en montør så snart utstyret er ankommet senteret i hovedstaden Ouagadougou. Dental Sør kan i tillegg til gavmildhet også skilte med tidligere Afrika-erfaring, i det de leverte og monterte tannlegeutstyr ved Haydom Lutheran Hospital i Tanzania i 2000.

Flere nors­ke tannleger har meldt sin interesse for å reise til Burkina Faso og gjøre en innsats ved A Better Life Foundation sitt senter for funksjonshemmede i hovedstaden Ouagadougou, etter at Tidende skrev ­om pro­sjek­tet sist høst (Tidende nr. 15, 2001, s. 822 – 3). Senteret er nå i drift som planlagt, med operasjonsstue og ­andre fasiliteter og aktiviteter, mens det har tatt noe mer tid enn først antatt å få etab­lert tannbehandlingsvirksomheten. Dette skyldes at utstyret ­ikke er kommet på plass som ventet, etter at man innledet kontakt med en annen norsk leverandør. Nå ser det imidlertid ut til at utstyrsproblemet er løst, i og med at Dental Sør har donert driftssikkert brukt ustyr til klinikken.