Ikke fjern amalgamfyllinger, opp­ford­rer Ameri­can Dental Association

Tidsskriftet The Lancet (1) skriver i sin utgave fra 3. August 2002 om mediekampanjen som The Ameri­can Dental Association (ADA) nylig har startet. Her fraråder ADA pa­sien­ter som har amalgamfyllinger å fjerne disse. De fraråder også leger og tannleger å tilrå slik behandling (2).

I et kort inter­vju med The Lancet sier Frederick Eichmiller (Paffenbarger Re­search Center, Gaithersburg, MD, USA): Vi ser flere og flere pa­sien­ter med multippel sklerose, Alzheimers sykdom og autisme som tror tilstandene kan forbedres ved å fjerne amalgamfyllingene. I mangel på klare bevis vet leger og tannleger ikke hvordan de bør gi råd i denne sammenheng og sier derfor ofte «Hvorfor ikke prøve…». Eichmiller advarer leger og tannleger å gi pa­sien­ter falske forhåpninger i tillegg til den risiko og de kostnader som er forbundet med utbytting av fyllinger.

Referanse