Når standardløsningene ikke finnes

Kjell Størksen

Når standardløsningene ikke finnes
Om behandlingsvalg hos syke eldre

Tannpleie for de svakeste geriatriske pasientene gir utfordringer som kan være både spennende og frustrerende. Behandlingsvalgene er mer kompliserte, og det kan være lett både å underbehandle og å overbehandle. For pleietrengende eldre vil pleierutiner og holdninger blant pleiepersonell og pårørende påvirke valgene i sterk grad. Behandlingsmetodene må tilpasses andre krav enn det vi er vant til blant friske og yngre pasienter. Noen hovedlinjer for behandling av denne spesielle pasientgruppen kan trekkes opp. Det er behov for en diskusjon om behandlingsnivåer og behov for å utvikle enklere behandlingsmetoder som kan gi akseptable kompromisser.

Nor Tannlegeforen Tid 2001; 111: 142–9..

 

K Størksen

Nøkkelord: Aldersforandring; Behandling; Diagnostikk; Eldretannpleie; Etikk