Funktionella och protetiska problem hos äldre

Göran Nordström

Funktionella och protetiska problem hos äldre
Med fokus på helprotesen

De äldre ökar till antal och andel av de nordiska populationerna och allt fler är betandade. Att vara betandad innebär inte alltid bättre oral hälsa och funktion. Ökad sjuklighet, försämrad allmän funktion, obehag inför tandläkarbesök, sviktande revisionsvård och dålig ekonomi gör att patienter kommer för sent till behandling och tvingas debutera som helprotesbärare eller låta göra ny protes i hög ålder. Det innebär ofta stora svårigheter att lära sig fungera med sin nya helprotes. Artikeln diskuterar helprotesens funktionella begränsningar och ger synpunkter på förbehandling, framställning och rebasering av helprotes. Patientfall utgör diskussionsunderlag till problematiken vid helprotesbärande.

Nor Tannlegeforen Tid 2001; 111: 134–40

 

G Nordström

Nøkkelord: Aldersforandring; Eldretannpleie; Protetikk; Tannbehandling; Tannløshet