Nytten av å lete etter hvite flekker i munnhulen

Tilbaketrukket
Se .

Jon Sudbø, Jan Erik Sondresen og Magne Bryne

Nytten av å lete etter hvite flekker i munnhulen

Rundt 5-15 % av orale leukoplakier vil senere utvikles til en invasiv kreft i munnhulen. Det er svært viktig å kunne identifisere høyrisikopasientene på et tidligst mulig stadium for å kunne iverksette en korrekt behandling. Denne identifikasjonen har tidligere dessverre ikke vært mulig. Sudbø og medarbeidere har nylig rapportert at DNA-innhold (DNA-ploidi) i leukoplakier kan forutsi prognosen av lesjonen. Blant 150 orale leukoplakier som histologisk var verifisert å ha innhold av dysplastisk vev, fant de at kun 3 % av diploide («normale») lesjoner utviklet seg til munnhulekreft, mens hele 84 % av de DNA-aneuploide (avvikende) lesjonene utviklet seg til en invasiv kreft i munnhulen. Dette tyder på at DNA-aneuploide lesjoner bør betraktes som en truende kreft og gis behandling deretter. Nye, ikke-invasive behandlingsmetoder er under utprøving. I denne oversiktsartikkelen diskuterer vi disse nye funnene på bakgrunn av den kliniske betydningen vi mener de bør få. Tannleger rådes enten til å ta biopsi av suspekte lesjoner som videre skal undersøkes for DNA-innhold, eller henvise til andre som kan utføre dette.

Nor Tannlegeforen Tid 2001; 111: 920-3.

 

J Sudbø
JE Sondresen
M Bryne