Alt var ikke bedre før

Alt var ikke bedre før

Årets viktigste møte i foreningen, representantskapsmøtet, er nettopp avsluttet, og avgjørelser og viktige veivalg videre er tatt. Møtet var både godt og konstruktivt, med saklige debatter ispedd humor. Og det ble denne gangen ledet med fast hånd av en meget dyktig kvinne, Torunn Lindland Gaarden. Hun erobret den siste skansen som kvinne i toppverv i foreningen.

For undertegnede, som trådte sine barnesko som en av seks - syv kvinner på møtene i representantskapet på midten av 70-tallet, er det også særdeles gledelig å registrere at andelen kvinner på dette møtet utgjorde førtifire prosent av stemmeberettigede representanter. Og at de var ofte på talerstolen. Med velformulerte, strukturerte og saklige innlegg. Selvsagt. Det var vel ingen mann i denne forsamlingen som noensinne ville kommet på å kommentere et engasjert innlegg fra en av de kvinnelige representantene med at «dere er så søte når dere blir sinte», slik jeg selv opplevde det på syttitallet. Så verden har faktisk gått atskillige skritt fremover. Alt var ikke bedre før.

Det gjelder også møtekulturen generelt. Mitt hovedinntrykk fra tidligere tider var at det var mye sutring i lange og til dels ustrukturerte og kjedelige innlegg - nå har opplæring gjennom tillitsvalgtkurs og møtevirksomhet resultert i velskolerte debattanter.

Svært gledelig var det også å se de mange nye, og forholdsvis unge, ansiktene på årets møte. Det lover godt for det fremtidige foreningsarbeidet, for arbeid i foreningen blir ikke mindre viktig i tiden som kommer. Og det er ikke minst viktig at alle grupper og alle aldre er representert, nettopp slik som vi så det i år, der også veteraner med erfaring fra president- og ordførerverv deltok, og der studenter og spesialister på vanlig måte var representert med tale- og forslagsrett.

To veteraner ble hedret for sin innsats for NTF og odontologien på årets møte: Tidligere president, professor Ingeborg Jacobsen og tidligere generalsekretær Eivind Karlsen ble utnevnt til æresmedlemmer og behørig hyldet under den tradisjonelle representantskapsmiddagen, som dessverre i år hadde færre deltakere enn vanlig.

Med representantskapsmøtet avsluttes en travel høstsesong for en stor del av de tillitsvalgte. I enkelte lokalforeninger er det kanskje fortsatt generalforsamlinger og julemøter på programmet. For hovedstyret og sekretariatet er representantskapsmøtet starten på, eller aksept for å gå videre på nye oppgaver og prosjekter. Spesielt i år er det at NTF deltar i arbeidet med både spesialisering og trygdeordning for periodontittpasienter, der mye skal være gjort før jul. I redaksjonen prøver vi å oppsummere de viktigste sakene på møtet for våre lesere til Tidende nr. 1 - de viktigste avgjørelsene er omtalt av presidenten på neste side i dette heftet.

Når dette leses begynner imidlertid julehelga å nærme seg, så redaksjonen benytter herved anledningen til å ønske alle tillitsvalgte, alle bidragsytere og samarbeidspartnere og ikke minst dem vi er til for, våre lesere, en riktig god og trivelig jul.

Gudrun Sangnes