Er det så farlig da? Om yrkesreaksjoner på materialer

Er det så farlig da?
Om yrkesreaksjoner på materialer

Allerede på 1930-tallet ble det skrevet en fransk doktoravhandling om tannlegers yrkesproblemer. De viktigste punktene som ble trukket fram var dårlig arbeidsstilling, infeksjoner, f.eks. syfilis og røntgenkjemikalier, og medikamenter som f.eks. thymol. Doktoravhandlingen var usprettet, det var tydelig at ingen hadde lest den i løpet av de 50–60 årene som hadde gått. Arne Hensten-Pettersen fra NIOM demonstrerte på denne måten at yrkesproblemer i tannhelsetjenesten er et gammelt, men kanskje lite påaktet problemområde.

Danmark og Sverige har gode systemer for å registrere yrkesskader, mens det i Norge kan være vanskelig å finne gode statistiske opplysninger. I Danmark har man særlig vært opptatt av forholdene for tannteknikere. Blant annet er det registrert ti tilfeller av hjerneskader, hvorav åtte gjelder tannteknikere.

Bruksanvisningene er en del av produktet. Språket skal være engelsk eller et skandinavisk språk – det er faktisk ikke krav om at det skal være norsk. Det kan stå viktig informasjon i bruksanvisningene, f.eks. om innholdsstoffer med kjente bivirkninger. Ta vare på bruksanvisningen og hovedpakningen for småprodukter, anbefalte Hensten-Pettersen.

Yrkesproblemer som skyldes allergi oppstår når man utsetter seg for stoffer ofte og lenge. Egen allergi skyldes egen eksponering, men selve disposisjonen for å få allergi kan være arvelig. Det er mange eksempler på reaksjoner i forbindelse med odontologiske materialer. Flasker med plastmaterialer kan ha et sjikt av et materiale på utsiden og forårsake såkalt "tre-finger-syndrom", dvs. at fingrene som holder flasken utvikler hudreaksjoner. Noen fabrikanter har nå utviklet bedre forpakninger som reduserer faren for hudkontakt.

Hansker beskytter mot vandige løsninger, men ikke mot organiske substanser. Et vanlig organisk stoff er HEMA – hydroksymetylmetakrylat – som finnes i mange produkter, f.eks. lysherdende glassionomersementer. Slike stoffer går raskt gjennom hansker, kanskje i løpet av få sekunder. Selve hanskene, særlig hvis de er av lateks, kan forårsake problemer i form av straksallergi, kontaktallergi eller kontakturtikaria.

Minst mulig eksponering og mest mulig kunnskap er rådet Hensten-Pettersen kunne gi for å redusere faren for yrkesreaksjoner mot materialer.

Nils Roar Gjerdet