Restorative materials in dentistry - crime of the century?

F98 00 31

Odontologiske biomaterialer –Bruks- og risikoaspekter ved tannfyllingsmaterialer

Etter beste evne, og med bakgrunn i en forskningsbasert odontologisk grunnutdanning, reparerer tannleger syke og skadde tenner. Til dette benyttes tannfyllingsmaterialer som inneholder en rekke stoffer med mer eller mindre gunstig effekt på kroppen for øvrig. Har vi tilstrekkelig kunnskap om hvordan disse stoffene skal brukes, og hvordan de påvirker oss?

I kjølvannet av utredninger, konsensuskonferanser og nitide studier av forskningsresultater slås det gjentatte ganger fast at amalgam fortsatt er et trygt materialvalg for tannfyllinger. Er det riktig? Gjennom like mange avisinnlegg og medieoppslag får vi høre om mennesker som mener seg påført betydelig skade av det samme materialet. Tar de feil? Og hva med de polymere materialene; er de akseptable alternativer, eller er disse fyllingene «tidsinnstilte bomber» både mht utvikling av allergier og progredierende kariesprosesser skjult under en vakker, tannfarget overflate?

I dette symposiet vil bruks- og risikoaspekter ved alle de vanligste fyllingsmaterialene bli belyst. Ulike innfallsvinkler anvendes på problemstillingene, og motstridende synspunkter presenteres. Disse diskuteres i flere paneldebatter der det vil bli anledning til innlegg fra kursdeltakerne. Presentasjonen vil omfatte amalgam og alle former for tannfargede plastiske fyllingsmaterialer. Dessuten omtales keramiske og støpte metallinnlegg.

Kurset vil bli holdt på engelsk.

Symposiet arrangeres med støtte fra Statens Helsetilsyn.

KursgiverRisk assessor Mark Richardson, Ottawa
Professor Ivar A Mjør, Gainesville, Florida
Professor Nairn Wilson, Manchester
Senior lecturer David Brown, London
Professor Nils Roar Gjerdet, Bergen (moderator)

Målgruppe

Hele tannhelseteamet og andre grupper med interesse for dentale biomaterialer

Kursplan

  • Risk assessment, dental amalgam

  • Reactor, risk assessment, dental amalgam

  • Properties, clinical behavior, dental amalgam

  • Panel debate, dental amalgam

  • Risk assessment, polymer filling materials

  • Reactor, risk assessment, polymer filling materials

  • Properties, clinical behavior, polymer and other tooth colored filling materials

  • Panel debate, polymer filling materials

  • Indirectly produced metal restorative materials

StedFolkets Hus, Youngsg 11, Oslo

TidOnsdag 19. og torsdag 20. august 1998 kl 0900–1700 begge dager

KursavgiftKr 2200,– inklusiv lunsj og pausekaffe begge dager

Påmeldingsfrist1. juni 1998