Lønn, lønn og lønn

Stimuleringstiltak:


Fylkestannlege Magnar Torsvik som har store problemer med å få tannleger til Rogaland, hevdet at det er tre ting som er viktig: lønn, lønn og lønn. Og han fikk full tilslutning fra alle delegatene på landstinget. Men OTE-styret fikk ingen klare signaler om hvilke tiltak de bør prioritere når særavtalen med Kommunenes Sentralforbund skal reforhandles. Prestasjonslønn eller stabilitetstillegg var spørsmålet. Ja, takk, svarte landstinget i beste Ole Brumm-stil.

Både forhandlingssjef Odd Håker i Akademikerne og ass forhandlingssjef Klemet Aaby i Kommunenes sentralforbund var gjester på landstinget for å informere og for å lytte. Sistnevnte ble imidlertid «kastet ut» da man skulle diskutere strategi for de kommende forhandlingene.

Problemene ukjent for KS
Man kunne forvente, eller i hvert fall håpe, at krisen i Den offentlige tannhelsetjenesten skulle åpne for høyere lønn og bedre betingelser for tannlegene. Grunnlaget for et positivt forhandlingsresultat er imidlertid ikke det beste når Sentralforbundet ikke kjenner til rekrutterings- og stabilitetsproblemene ute i fylkene. ­ KS forholder seg til sine medlemmer, sa Aaby. Vi lytter til dem. Vi har et nettverk med bl a rådmennene, og der hører vi ikke sangen om mangel på tannleger. Vi er veldig vare på hva våre medlemmer har som behov, og vi er kostnadsbevisste. Vårt dilemma er at de som bråker mest, får mest, og tannlegene har ikke bråkt mest.

Hvem har ikke gjort leksa si?
OTE-formannen innrømmet at de ikke hadde gjort leksa si, men med et lite forbehold. ­ Vi treffer KS bare én gang i året, og da forteller vi det vi vet. Det samme gjør vi når vi er i kontakt med fylkestannleger, politikere, medier og andre sa Jan-Henrik Andersen. Men vi må kanskje akseptere at KS ikke tror på oss? Richard R Næss var ikke overrasket over at KS ikke hører noe om tannlegekrisa. ­ Fylkene har så store problemer med mye annet, og linjene i lønnsoppgjøret blir borte fordi man tar hensyn til støyen på andre områder innen helsetjenesten, sa han. Men mange fylkeskommuner er lovbrytere når det gjelder tannhelsetjenesten, og det burde KS vite. De har heller ikke gjort leksa si. Per Kristian Sundnes, forhandlingssjef i NTF, var enig i det og sa at etter denne seansen hadde i hvert fall Klemet Aaby fått høre om problemene. Han mente at fylkestannlegene også hadde en jobb å gjøre med å formidle budskapet til politikere og byråkrater i fylkene. ­ Men KS kan også selv ta kontakter, sa Sundnes. KS må ikke bli så «demokratisk» at man blir handlingslammet.

Ny strategi
Terje Nøtland kunne forstå at KS ikke skjønner hvor stort problemet er når fylkestannlegene i Nord-Norge vil løse problemet ved å starte utdanning av tannleger i Tromsø, noe som vil ta 15 år før resultatene kommer. Og Magnar Torsvik skulle ønske at han satt i den maktposisjon som mange tror fylkestannlegene har. ­ Men jeg tror vi må endre strategi, sa han, når det bare er decibelmetoden som fungerer. Vi må være kreative og finne nye måter å formidle budskapet på, men det hjelper hvis sønnen eller datteren til fylkesrådmannen ikke får den behandlingen de trenger.

Lokale forhandlinger og sentrale føringer
Flere berettet om sentrale føringer som gjør forhandlingene for tannlegene nesten til en parodi og resulterer i lavtlønnsoppgjør også lokalt. Men dette er det Akademikerne vil gjøre noe med. Odd Håker snakket varmt for et forhandlingssystem som tilgodeser våre grupper. ­ Vi representerer bare 15 000 av 370 000 arbeidstakere i kommunal sektor, men styrken er at vi representerer de viktigste gruppene, sa han. Selve lønnssystemet har ingen begrensninger, men det fungerer ikke fordi LO er «tariffpoliti». Vi må splitte opp systemet slik at Akademikerne får en selvstendig rolle. Vi må få eget forhandlingsrom og egne penger for oss.

Valg

Valgkomité
Formann:
Richard R Næss, Telemark

Medlemmer:
Per Kristian Erikstad, Nordland
Kirsten Solemdal, Oslo

Varamedlem:
Sissel Bjørntvedt, Østfold

Representantskapet
Følgende ble valgt til å representere OTE på årets representantskapsmøte:
Gunnar Lyngstad
Thorgny Magnusson
Kirsten Halonen
Marianne Gaarden
Vararepresentant: Jan Ask

Tekst og foto: R Stenvik