PTEs landsting 1998 - Saksliste


PTEs landsting avholdes på Ritz Hotell, Oslo lørdag 14. november kl 0900.

Saksliste
1.  Åpning
2.  Formalia
3.  Regnskap 1997
4.  Honorarsituasjonen
5.  Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning
6.  Representantskapssaker
7.  Budsjett 1999
8.  PTEs aktivitetsmidler
9.  Valg
    9.1 PTEs representanter til NTFs representantskap
    9.2 PTEs valgkomité
10. Eventuelt
11. Avslutning