Representantskapsmøte - Sakslistei Den norske tannlegeforening avholdes i Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gt 17, Oslo fredag 27. november 1998 kl 0930. NTFs medlemmer har adgang til møtet i den utstrekning plassen tillater det.

Til behandling foreligger:

Sak 1
Referat og meldinger
a)    Protokoll fra representantskapsmøtet 1997
b)    Ordførerens beretning


Sak 2
Regnskap for 1997
a)    Regnskap for NTF og fonds
b)    Årsoppgjørsdisposisjoner


Sak 3
NTFs Pensjonskasse
a)    Beretning for 1997
b)    Regnskap for 1997
c)    Valg


Sak 4
Sykehjelpsordningen for tannleger
a)    Beretning for 1997
b)    Regnskap for 1997
c)    Valg


Sak 5
NTFs fond til videre- og etterutdannelse av tannleger
a)    Beretning for 1997
b)    Regnskap for 1997


Sak 6
NTFs fagnevnd
a)    Beretning for 1997
b)    Regnskap for 1997

Sak 7
Fordeling av disponible midler fra Ole Smith-Houskens fond


Sak 8
Organisasjonssaker
a)    Generalsekretærstillingen ­ vedtektsendringer


Sak 9
Økonomiske saker
a)    Budsjettforslag for 1999


Sak 10
Valg
a)    Representantskapets ordfører og varaordfører
b)    NTFs spesialitetsråd
c)    Valgkomité
d)    Revisor