Direktivet om medisinsk utstyr omfatter mer enn tanntekniske arbeider! (Svar til Gudbrand Øilo)

Denne artikkelen er ikke publisert i nettutgaven.