Eksartikulerte tenner - behandlingsresultat etter 7-12 år fra estetisk synsvinkel

Eksartikulerte tenner - behandlingsresultat etter 7-12 år fra estetisk synsvinkel

Trettini pasienter med 45 eksartikulerte tenner, hvorav  24 var blitt replantert, ble innkalt til etterunder søkelse 7-12 år etter skaden. Pasientenes alder var da 14-29 år. Behandlingsresultatene ble vurdert fra estetisk synsvinkel og de viktigste funn var: Pasientene var gjennomgående mer fornøyd enn tannlegene. Det estetiske resultat for replanterte tenner var ikke optimalt, misfarging av rotfylte tenner var et problem. Hos pasienter med tanntap var det symmetriavvik, og en del midlertidige erstatninger fylte ikke rimelige krav til estetikk.

 

SO Hagen
K Størmer
O Molven

Nøkkelord: Estetikk; Etterundersøkelse; Traume