Fast protetikk - forventet livslengde og årsaker til svikt

Artikkelen gir en oversikt over en del undersøkelser av levetiden for kroner og broer og hva som er årsaken til at de må fjernes eller revideres. Undersøkelsene gir relativt klare holdepunkter for å kunne si at 90 % fortsatt fungerer etter 10 år, 75 % fortsatt fungerer etter 15 år og at den mediane levetid for slike restaureringer er 20 år, dvs at 50 % fortsatt fungerer. Årsakene til at de svikter kan forklares med både biologiske og tekniske komplikasjoner, men karies er den dominerende enkeltfaktor som begrenser levetiden.

 

G øilo

Nøkkelord: Etterundersøkelse; Levetid; Oversiktsartikkel; Protetikk