Har vi langtidsutdannede noe å se frem til?

Denne artikkelen er ikke publisert i nettutgaven.