logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 8 / Alternative søtningsmidler

Alternative søtningsmidler

689

Dette nummeret av Tidende tar opp og vurderer alternative søtningsmidler – et tema med høy odontologisk relevans. Vi omgir oss med sukkeralkoholer og intense søtstoff, men de færreste vet i hvor stor grad de brukes i matvarer, drikker, medisiner og munnpleiemidler. Den viktigste drivkraften for å fremstille nye søtstoff er et ønske om å erstatte sukker med «kalorifattige» erstatninger.

Noen uttrykker skepsis til bruk av søtstoff fordi de er «kunstige». Alternative søtningsmidler er tilsetningsstoffer og fremstilles kjemisk som mange andre tilsetningsstoffer. De to artiklene om alternative søtningsmidler, Del 1 – Sukkeralkoholene og Del 2 – Intense søtstoff, er et resultat av et samarbeid mellom tannleger og klinisk ernæringsfysiolog, noe som viser konstruktivt samarbeid mellom helseprofesjoner.

I artiklene er det drøftet egenskaper, bruksområder og helseeffekter for i alt 21 alternative søtningsmidler som er godkjent til bruk i Norge i dag. Fordelene ved alternative søtningsmidler, innen mengdene for akseptabelt daglig inntak diskuteres, slik som at alternative søtningsmidler gir færre (eller ingen) kalorier sammenlignet med sukker, og – ikke minst i odontologisk sammenheng – at søtstoff ikke fører til karies. Samtidig vektlegger forfatterne sikkerhetsaspekter ved bruk av alternative søtningsmidler, og stoffenes metabolisme og mulige bivirkninger blir omtalt. Forfatterne ønsker med disse to artiklene å gi et statusbilde per i dag av et stort, uoversiktlig og ofte myteomspunnet tema.

Som «Aktuelt fag» er det dessuten drøftet kostråd til den karies­aktive pasienten ut fra spørsmålet om det er viktigst å begrense sukker­mengden eller inntaksfrekvensen.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.