logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 8 / Tannbittbeviset vurderes på ny måte av gjenopptakelseskommisjonen

Tannbittbeviset vurderes på ny måte av gjenopptakelseskommisjonen

Den 17. juni traff Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker avgjørelse om ikke å gjenåpne Torgersen-saken. Begjæring om gjenåpning var fremmet av avdøde Fredrik Ludvig Fasting Torgersens arvinger ved forsvarerne advokat Cato Schiøtz og advokat Pål W. Lorentzen.

Vurderingen av tannbittbeviset var imidlertid helt ny: En enstemmig kommisjon mener nå at dette beviset hverken taler for eller imot Torgersens skyld. I beslutningen heter det:

Sett hen til den usikkerhet ved bitt­merkeanalyse som er blitt stadig sterkere fremhevet i de senere årene, finner kommisjonen at tannbittbeviset i dag synes noe mer svekket holdt opp mot situasjonen i 1958, enn det var for kjæremålsutvalget i 2001 og kommisjonen i 2006. Kommisjonen finner nå at tannbittbeviset hverken taler for Torgersens skyld eller for hans uskyld.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.