logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 8 / NTFs sekretariat skal flytte

NTFs sekretariat skal flytte

758-60

NTFs sekretariat flytter våren 2022 til nye kontorlokaler i Akersgata 2 i Legenes hus. Generalsekretær i NTF Morten Harry Rolstad informerer om bakgrunnen og videre planer for flytting.

NTF flytter inn i Legenes hus i 2022.

Hvorfor bestemte NTF seg for å flytte nå?

Fristen for å fornye leieavtalen i Haakon VIIs gate 6 går ut i september 2021. Dermed var det naturlig å se på markedet og vurdere ulike muligheter. Det forelå dessuten et oversendelsesforslag fra representantskapet i 2019 om å vurdere kjøp av egne lokaler. Hovedstyret iverksatte høsten 2020 prosesser både for å reforhandle nåværende avtale, søke etter alternative leieobjekter og for å få vurdert eiendomsmarkedet for kjøp. Resultatet av disse prosessene var en konklusjon om at det ikke fantes gode alternativer for å kjøpe egen eiendom til sekretariatet med en sentral beliggenhet i Oslo, og at kjøp av eiendom ikke er forenlig med NTFs formål. Vi landet derfor på å enten fortsette å leie der vi er eller finne et bedre alternativ.

Hva så dere etter da dere tittet etter nye lokaler?

Hovedstyret la til grunn at fremtidige lokaler skulle ligge sentralt i Oslo og at de årlige kostnadene ikke skulle overstige dagens nivå. Videre ble en rekke faktorer tatt med i beregningen, blant annet møterom, konferanselokaler og kantineløsninger, samt andre ønsker og hensyn. Blant annet har debatten om cellekontor vs åpen løsning, i kombinasjon med økt bruk av hjemmekontor, fått en ny relevans på grunn av pandemien. Etter å ha hentet inn tilbud og undersøkt en rekke alternativer, falt valget til slutt på Legenes hus.

Legenes hus har mange små og store møterom.

I hovedstyremøtet i mars ble det lagt frem innstilling til hovedstyret med en klar anbefaling om å inngå leieavtale om lokaler i 5. etasje i Legenes hus i Akersgata 2. Dette godkjente hovedstyret. Da startet selve forhandlingen med eierselskapet Christiania Torv AS, som eies av Legeforeningen, om forhold knyttet til både tidspunkt for overtakelse og innflytting, innredning av lokalene, tekniske spesifikasjoner og faktisk og praktisk bruk av lokalene, herunder fellesarealer. Avtalen kom endelig på plass i begynnelsen av april, og gjelder i første omgang for en periode på 10 år, men med rett til fem års forlengelse.

Hvorfor falt valget på Legens hus?

Legenes hus var den lokasjonen som kom klart best ut på de aller fleste vurderingskriteriene. Lokalene er nyoppusset, men ikke 100 prosent ferdigstilt, og kan tilrettelegges etter NTFs behov. De ligger svært sentralt, og husleien er lavere enn for våre nåværende lokaler. Vi får akkurat like mye plass som vi har i dagens sekretariat, og i tillegg får vi tilgang til bedriftskantine, konferansesenter, resepsjonstjenester i hovedinngangen og mulighet for å leie tid i et studio for lyd- og bildeopptak. I tillegg ser vi på det som et stort pluss å kunne være i samme bygg som Legeforeningen, som vi har tett samarbeid med i mange saker som er viktige både for helsetjenestene, folkehelsa og foreningene.

Hvordan blir prosessen fremover mot flytting?

Legenes hus er nyrenovert og åpnet igjen høsten 2021.

Vi har opprettet en prosjektorganisasjon som skal ha ansvaret for flytteprosessen. Malling & Co Leietakerrådgivning AS har vært rådgiver for NTF i prosessen, og vil også bistå i det videre arbeidet med overtakelsen, med oppfølging av kravspesifikasjoner på en rekke områder, og for forberedelser til selve flytteprosessen.

Vi regner med å flytte allerede i mars 2022, og at det aller meste vil være på plass innen påske. Tiden går fort, og det er mange avgjørelser som skal tas og mye som må gjøres før vi er flytteklare, så det blir en hektisk tid fremover. Men vi gleder oss til å komme på plass i nye, fine lokaler om under ett år.

Hvordan er flytteplanene blitt mottatt?

Jeg opplever at både de ansatte i sekretariatet og alle våre sentral tillitsvalgte er godt fornøyd, ja til og med begeistret, for hele det nye konseptet som vi skal over til om knappe ni måneder. En sånn prosess medfører at vi må gjennom en skikkelig oppryddings- og forberedelsesfase, noe som kan være både strevsomt og litt plagsomt – men også spennende og inspirerende. Vi kan løfte fram nye måter å arbeide og ikke minst samarbeide på, vi skal ha oppmerksomheten rettet mot på medlemmenes ønsker og behov og vi skal selvsagt også legge til rette for et så godt arbeidsmiljø for både ansatte og tillitsvalgte som mulig.

Ekstra morsomt er det å registrere alle de positive tilbakemeldingene vi jevnlig får fra Legeforeningen. Etter at nyheten ble kjent om at det er Tannlegeforeningen som skal flytte inn i 5. etasje i Legenes hus, har mange av våre gode samarbeidspartnere fra både politisk og administrativt hold gitt klart uttrykk for at dette er noe de både gleder seg til og har forventninger til. Det er spesielt hyggelig å kunne gi anerkjennelse til Legeforeningens nylig avtroppende generalsekretær Geir Riise for hans positive og konstruktive deltakelse i prosessen. Han var en god medspiller fra dag én, og en viktig faktor for at vi faktisk klarte å lande forhandlingene på en god måte for begge parter. Så dette samboerskapet gleder vi oss virkelig til å komme i gang med.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.