logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 8 / NTFs digitale fagdag

NTFs digitale fagdag

– et nytt arrangement med spennende klinisk faglig innhold!
752

Selv om vi i skrivende stund ser at vi nærmer oss mer og mer den normale hverdagen vil vi på lik linje med veldig mange andre aktører ta med oss og videreføre noen av de positive erfaringene pandemien har gitt oss. Som vi har skrevet mange ganger og som representantskapet i NTF har vedtatt, ønsker vi å være den ledende leverandøren av etterutdanningen for våre medlemmer. Dette krever godt samarbeid med de beste odontologiske fagmiljøene både i Norge og internasjonalt og også samarbeid med pedagogiske miljøer som kan hjelpe oss til både å formulere gode og relevante læringsmål og velge de riktige læringsaktivitetene. Vi ønsker fortsatt å videreføre mange av de tradisjonelle fysiske arrangementene hvor landsmøtet og symposiene er sentrale. Tilbud gjennom lokalforeninger som Vestlandsmøtet og Midt-Norge-møtet vil også videreføres i tradisjonelle former, på samme måte som all annen kursaktivitet i de respektive lokalforeninger. Det vil fortsatt være behov for å møtes!

Digital læring

Digital læring har i flere år vært tilbudt våre medlemmer gjennom våre nettbaserte kurs og disse vil vi fortløpende revidere og finne nye temaer som er relevante til denne formen. Når landsmøtet i 2020 ble gjennomført som et rent digitalt arrangement så vi nye muligheter som ble vesentlig forsterket når også årets symposium ble nettbasert. Dette har gitt oss muligheten til å skape et lavterskeltilbud for våre medlemmer med god læringseffekt. Tilbakemeldingene fra deltakerne på begge arrangementer var svært gode, og det ble vektlagt at en kunne slippe å reise, spare kostnader til overnatting og også være mer fleksibel når det gjelder å ta fri fra jobb ved å følge fagprogrammet i opptak som også kunne repeteres.

Dette er bakgrunnen for nyskapningen, som vi håper kan bli en tradisjon. Det er viktig å ha mangfold i etterutdanningstilbudet og den digitale fagdagen er et nytt supplement til den øvrige kursvirksomheten. Dette blir et helt nytt konsept med direkte opptak fra et meget profesjonelt studio, hvor vi også tror at regien ved gjennomføringen kan bli noe nytt og spennende. Vi har engasjert to programledere som vil styre regien og med interaktivitet fra deltakere og forelesere under hele dagen vil det gi rom for improvisasjon og spontanitet.

Den akutte pasient

Temaet for den første digitale fagdagen er «Den akutte pasient», og vil ivaretas av kjente foredragsholdere. Flere av dem hadde også innslag da symposiet ble avholdt i 2019. Vi har denne gangen, basert på evalueringene fra 2019, forsøkt å rette det enda mer direkte mot den allmennpraktiserende tannlege og gjøre det så klinisk relevant at en etter å ha deltatt vil føle seg mer kompetent til å løse akutte problemer.

Hvis du deltar direkte vil du ha mulighet til interaktivitet, stille spørsmål og komme med kommentarer. Hele programmet vil også bli tatt opp og være tilgjengelig for deltakerne i fire uker etter avsluttet arrangement. Dette gir en fin fleksibilitet og ved å spare utgifter til reise, opphold og eventuelt praksisfravær mener vi dette virkelig er et lavterskeltilbud.

Velkommen til kurs!

FAKTABOKS

NTFs Digitale fagdag

Tema: Den akutte pasient
Dato: 15. september 2021 kl. 08:30 – 18:00
Lenke til påmelding og fullt fagprogram finner du på
www.tannlegeforeningen.no/kurs

 

Student?

Medlemmer av NTF-S har gratis deltakelse!
Send e-post til sd@tannlegeforeningen.no for å melde deg på!

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.