logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 6 / Tema: Sementering av faste permanente protetiske erstatninger
Forord:

Tema: Sementering av faste permanente protetiske erstatninger

561

Dette nummeret av Tidende inneholder et tema om sementering av faste proteser. Det består av tre artikler: den første om de forskjellige retensjonssementene, den andre om aspekter som er betydningsfulle for retensjonen og den tredje om forskjellige sementeringsprosedyrer.

Det finnes i dag et stort utvalg av sementer på markedet. De inkluderer adhesive og non-adhesive retensjonssementer til så vel permanent som til provisorisk sementering. Noen er polymerbaserte, andre er vannbaserte. Sementenes kjemiske sammensetning, fysikalske og biologiske egenskaper, bindingsmekanismer og kliniske bruksområder er temaene i den første artikkelen. Dette er egenskaper som er vesentlige for valg av sementtype i den aktuelle kliniske situasjonen.

Retensjon er i sentrum i den andre artikkelen. En rekke forhold påvirker retensjonen og dermed den kliniske holdbarheten av den sementerte restaureringen. Vurdering av resttannsubstans og prepareringsutforming ligger til grunn for gode retensjonsforhold. Kunnskap om interaksjonen mellom protesemateriale, sement og tannvev er kritisk. Disse forholdene fører til en samlet vurdering av det mest hensiktsmessige valg av sementeringsmateriale.

Når ovenstående vurderinger er gjort, og valg er truffet, kommer arbeidsprosedyrene ved selve sementeringen i fokus. Dette er tema i den tredje artikkelen. Før sementering legges det her vekt på forbehandling, inkludert tilpasningsprosedyrer av restaureringen som basis for en vellykket sementering. Klargjørings-, forbehandlings- og sementeringsprosedyrene er illustrativt presentert i flere tabeller i artikkelen.

Dette temaet er kommet i stand på initiativ av det danske Tandlægebladets redaktør, Nils-Erik Fiehn, og er planlagt i samarbeid med direktør Jon E. Dahl, NIOM og vitenskapelig redaktør Nils Roar Gjerdet, Den norske tannlegeforenings Tidende.

Temaet publiseres parallelt i Tandlægebladet og Tidende.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.