logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 6 / Tilbakeblikk

Tilbakeblikk

672

1921

Tuberkulosedødeligheten i Norge

«I «Meddelelser fra den Den norske nationalforening mot tuberkulosen» læses at tuberkulosedødeligheten i Norge har avtat ganske betragtelig siden aarhundredeskiftet. Den er sunket fra 28 til litt over 19 pr. 10 00 levende – eller med næsten en tredjedel. Den officielle statistik bruker den saakaldte beregnede dødelighet, d.v.s. man regner at av de dødsfald, for hvilke der ikke er opgit dødssykdom, skyldes en like stor prosentdel tuberkulose som av de for hvem dødssygdommen er opgit. …

Overlægen for tuberkulosen har nylig offentliggjort følgende meget interessante tal: I procent av den tilstedeværende folkemængde indenfor de forskjellige aldersgrupper, har dødeligheten av tuberkulose avtat fra 1901 til 1916 med 50 pct. I alderen under 1 aar, med 45 pct mellom 1 og 5 aar. I alderen 20 til 30 aar har den avtat med kun 4 pct.»

Fra Tidende nr. 6, juni, 1921

1971

Beordringsloven forlenget

«Efterat Regjeringen hadde fremsatt Odelstingsproposisjon nr. 58 i år, avga Stortingets sosialkomité en enstemmig innstilling om at beordringsloven for tannleger skulle forlenges i ytterligere to år. Også Stortinget var enstemmig i sitt syn på at loven burde forlenges frem til 30. juni 1973.»

Fra Tidende nr. 6, juni, 1971

2011

Ferietid

«For egen del har jeg tenkt å bruke en del av ferien til å koble vekk foreningslivet for en kort periode. Så skal jeg bruke mye av tiden til å forberede en hektisk høst, og kanskje også reflektere litt over årets hendelser så langt.

Hvilke erfaringer har vi gjort, og hva var det egentlig som skulle vært gjort annerledes? Jeg har sett at NTF burde snakke med én stemme og ta tilbake stemmen. Den brukes, men jeg har sagt mange ganger at tannlegene kommer lengre ved å bruke stemmen mann til mann enn for eksempel gjennom mediene. Det er ikke mange som går i demonstrasjonstog for tannlegene. Det kom ingen grunngitte spørsmål fra helsepolitikerne på Stortinget etter den vel omtalte tannlegetesten, og det tror jeg ikke skyldes ren flaks. I mange år har vi bygd opp tillit til de politiske organer som direkte påvirker vår hverdag.»

Fra Presidenten har ordet, ved Gunnar Lyngstad

Fra Tidende nr. 8, juni, 2011

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.