logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 5 / Nils Johan Jacobsen

Nils Johan Jacobsen

1931–2021
529

Nils Johan Jacobsen sovnet stille inn i Sande i Vestfold 4. april nær 90 år gammel. Med dette er en av bautaene innen det odontologiske fagmiljø borte. Nils avla tannlegeeksamen i Oslo i 1958, var tannlege i Trondheim og Bergen før han vendte tilbake til Oslo og avla doktorgrad i oral mikrobiologi i 1970. Han ble spesialist i periodonti i 1976. Han var en høyt skattet medarbeider på Det odontologiske fakultet fra 1966 til han gikk av med pensjon. Rollen som dekan (1981–1987) fylte han på en forbilledlig måte. Han var en vennlig, inspirerende og ivaretagende leder for studenter og ansatte.

Hans lærebøker i mikrobiologi og hygiene for tannpleiere og tannhelsesekretærer ble utsolgt. Han var opptatt av biologiske effekter av dentale materialer og ga ut lærebøker på tema som ble brukt i tannlegeundervisningen.

Arbeidet som tannlege kan være helsemessig og fysisk belastende. Det var lite vitenskapelig informasjon om dette. Han gjennomførte store undersøkelser om yrkesrelaterte helseeffekter blant tannhelsepersonell i Norden, sammen med forskere ved NIOM, Nordisk institutt for odontologiske materialer. Som pensjonist fortsatte den akademiske karrieren ved NIOM. Totalt publiserte han over 100 vitenskapelige artikler om saliva og biologiske effekter av dental materialer. Internasjonalt er de blant de mest siterte artiklene fra NIOM.

Han elsket å reise og hadde en litterær evne til å forfatte fantastiske reisebeskrivelser fra alle verdens hjørner. Disse ble trykket i tannlegenes tidsskrift og har vært til glede og informasjon for leserne i en årrekke.

Nils var en ydmyk og beskjeden person til tross for sin enorme kunnskap som han gjerne delte om vi spurte. Vi er stolt over å ha hatt ham som veldig god venn og kollega, og vi savner hans gode innsikt. Vi lyser fred over hans minne.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.