logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 5 / Rettslig forlik etter misbruk av Buypass-kort

Rettslig forlik etter misbruk av Buypass-kort

503-4

Misbruk av den direkte refusjonsordningen med Helfo gjennom bruk av Buypass-kort medførte tilbakebetalingskrav på opp mot vel en million kroner mot tre tannpleiere. Saken oppsto ved at de hadde latt sin arbeidsgiver, en tannlege, bruke deres Buypass-bruker. Utbetalingene skjedde automatisk, men da Helfo i ettertid vurderte at utbetalingene var feil, gikk tilbakebetalingskravene til tannpleierne.

Alle de tre tannpleierne var i sin tid ansatt hos den samme tannlegen. I 2013 fikk tannpleierne i Norge gjennomslag for direkte refusjonsordning for pasienter gjennom Helfo. Men det viser seg at denne ordningen kan medføre problemer for enkelte, når tannpleier ikke har reell kontroll over egen Buypass-bruker. I dette tilfellet var det tannlegen som overtok Buypass-kortet og sendte inn kravene.

Krevde tilbakebetaling

Etter hvert begynte Helfo å reagere på kravenes størrelse, og etter å ha ettergått blant annet journalene, nektet de å godkjenne deler av refusjonskravene, og krevde tilbakebetaling av tidligere utbetalinger til tannlegen. Ettersom det var tannpleiernes Buypass-kort som var brukt, ble kravene rettet direkte til dem. Kravenes størrelse varierte fra rundt 100 000 kroner til over en million.

To av tannpleierne var organisert i NTpF, mens den tredje organiserte seg da tilbakebetalingskravet fra Helfo kom. Advokat Linn Schilling Tjensvold, seksjonsleder for advokatene i Delta, ga juridisk bistand til de to som hadde rett til bistand. Da sakene gikk mot en løsning, overtok Tjensvold også saken til det tredje medlemmet.

– Det er ikke tvil om at de tre hadde tøffe ansettelsesforhold, med en overordnet som var mer sjef enn leder. Tannpleierne jobbet med tannlegens pasienter, og han styrte timebok og tidsbruk. Tannpleierne fikk beskjed om å etablere ordning for direkte refusjon, men selv om tannpleierne fylte ut skjemaene, var det tannlegen som sendte dem inn, slik at de i realiteten ikke hadde noen kontroll over hvilke krav som ble fremmet. Én av tannpleierne fikk kvitteringer fra Helfo til sin egen e-postadresse, de to andre fikk ikke kvitteringer, fordi de ble sendt til tannlegens e-post i stedet, sier Tjensvold. Dermed var de to helt uten kontroll over hvilke beløp som ble krevet refundert. Ingen av de tre tannpleierne forsto at ansvaret var deres, før Helfo rettet tilbakebetalingskrav mot dem.

Alle har selvstendig refusjonsrett

Alle tannpleiere har selvstendig refusjon og eget Buypass-kort når de jobber for trygdens regning.

– Jeg vet tannpleierne kjempet hardt for å få selvstendig refusjonsrett. For arbeidstakere på klinikk som jobber på fast lønn kan det gå galt dersom arbeidstakeren ikke beholder kontrollen på egen Buypass-bruker, sier Tjensvold.

Selvstendig refusjonsrett gir tannpleierne rett til å forvalte fellesskapets goder, og tannpleierne må kjenne til alvoret og pliktene som en slik rettighet medfører når de inngår avtale med Helfo.

– Det er viktig at tannpleiere har god kjennskap til hva ordningen innebærer. Det skal høstes lærdom av denne saken, slik at lignende situasjoner ikke oppstår. Utdanningene er kjent med hendelsen og vil være ekstra oppmerksom på ansvaret med Buypass-kort i undervisningen. Tannpleierforeningen sendte i høst alle medlemmene grundig informasjon om ansvaret, sier leder i NTpF, Hilde Aga.

Studentene får opplæring i bruken av ordningen i sitt studieløp, men denne erfaringen viser at man kanskje bør vurdere å understreke viktigheten av korrekt bruk enda klarere.

Konflikten ble løst gjennom at Delta fremmet et såkalt pengekravssøksmål mot tannpleiernes tidligere arbeidsgiver, og krevde erstatning for tapet de hadde lidt. For den ene tannpleierens vedkommende oversteg beløpet hun ble tilbakekrevet fra Helfo den lønnen hun hadde hevet gjennom to og et halvt års ansettelse ved den aktuelle klinikken.

– Dette er ikke enkel jus. Dessuten nærmet foreldelsesfristen seg for tannpleieren som hadde det største kravet mot seg, så vi konsentrerte oss i første omgang bare på hennes sak. En to dagers rettssak ble berammet, men først ble det en rettsmekling i slutten av januar i år. Da går dommer inn og forhandler med partene. Og gjennom forhandlingene ble det inngått et rettsforlik, sier Tjensvold.

Tannlegen dekket refusjonskravet

– Hva medfører dette?

– Løsningen ble at tannlegen dekket selve refusjonskravet, og at tannpleierne dekket rentene og egne saksomkostninger. Da det ble inngått enighet om det ene og største kravet, sa tannlegen seg villig til også å dekke de to mindre kravene på samme vilkår. De to som var organisert i NTpF og Delta, hadde sine sakskostnader dekket gjennom medlemskapet, understreker Tjensvold, som minner om viktigheten av å være organisert.

– Den tredje tannpleieren meldte seg også inn underveis, men det nytter ikke å kjøpe forsikring etter at huset er brent ned, for å si det slik, sier hun. Heldigvis fikk vi tannlegen med på å dekke de kostnadene hun hadde hatt til annen advokat.

– Hva kan tannpleierne lære av dette?

– Først og fremst at de ved å etablere seg som Buypass-bruker ikke gir noen andre adgang til kortet. Dette er en strengt personlig ordning, og misbruk av andre vil kunne føre til krav mot tannpleieren. Videre må det sikres god kjennskap til ordningen. I denne saken måtte tannpleierne svelge litt stolthet og erkjenne at de selv måtte ta på seg noe av skylden, selv om de var i et spesielt arbeidsforhold. Det er uansett bra at arbeidsgiver tok sitt ansvar til slutt. Man kan også trekke den konklusjon at det lønner seg å være organisert og ha tilgang til hjelp i en vanskelig situasjon, avslutter hun.

Avtale med Helfo

Holder ikke med «god tro»

Tannpleierne som havnet i denne situasjonen, ønsker å være anonyme, men en av dem har gitt Tannstikka en kommentar.

– I ethvert ansettelsesforhold regner man med at de retningslinjer arbeidsgiver pålegger deg er korrekte, men denne saken er et bevis på at det slett ikke alltid stemmer. Selv som ansatt er det viktig å være obs, og gjerne ta kontakt med Norsk Tannpleierforening hvis det er noe man er usikker på, særlig hvis man jobber i en privat bedrift, sier hun.

– Hvordan opplevde du det da kravet kom?

– Det å stå igjen helt alene med skyld og total ansvarsfraskrivelse fra tidligere arbeidsgiver var mildt sagt sjokkerende. Her har man gjort jobben sin i god tro, men Helfo tar ikke hensyn til det. De forholder seg kun til regelverket og går på eier av Buypass-avtalen. Jeg er utrolig glad for å være organisert, og jeg er takknemlig for den fantastiske hjelpen jeg har fått fra Delta. Uten dem hadde jeg ikke klart det, sier tannpleieren.

Saken er tidligere publisert i Tannsitkka nr. 2, 2021.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.