logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 4 / Legeforeningen anker Legelisten-saken til Høyesterett

Legeforeningen anker Legelisten-saken til Høyesterett

343

Foto: YayImages.

Foreningen anker saken om anonyme kommentarer på nett helt til Høyesterett, skriver Dagens Medisin.

Foreningen tapte saken om en generell reservasjonsrett mot omtale på nettstedet Legelisten da saken var oppe i Borgarting lagmannsrett

– Sakens store betydning for våre medlemmer og behovet for en juridisk avklaring av EUs personvernforordning, gjør at Legeforeningen anker saken inn for Høyesterett, sier leder Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen i en pressemelding. 

Bakgrunnen for saken er at Legeforeningen gikk til søksmål mot staten, etter et vedtak i Personvernnemda. Foreningen mener at helsepersonell bør kunne reservere seg mot at det legges ut vurderinger av dem på nettstedet Legelisten.no. Men foreningen har ikke fått støtte for sitt syn hverken i Oslo tingrett eller i Borgarting lagmannsrett.

Dommen fra lagmannsretten kom i begynnelsen av februar. Lagmannsretten mente at pasienters ytringsfrihet og interesse av publiseringene veier tyngre enn helsepersonells interesser og rett til privatliv. 

Dommen var enstemmig, men det sto å lese at: «Avgjørelsen har virkninger for mange. Lagmannsretten har vært noe i tvil». Legeforeningen ble fritatt fra å betale saksomkostninger.

Legeforeningen har over tid ment at det på sikt vil kunne få følger for andre yrkesgrupper at legene ikke får reservere seg.

– Vi vet at mange leger opplever et stort ubehag ved omtale på Legelisten. Selv om Legeforeningen først og fremst ivaretar legers interesser, har saken stor betydning også i et bredere samfunnsmessig perspektiv, uttaler Klev i pressemeldingen.

Legeforeningen mener at lagmannsretten har forstått personvernreglene feil.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.