logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 4 / Lønnsforskjellene øker

Lønnsforskjellene øker

343

Foto: YayImages.

I 2020 tjente kvinner i gjennomsnitt 87,5 prosent av det menn gjorde. Forskjellen har økt 0,2 prosentpoeng, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB påpeker samtidig et paradoks i tallene, nemlig at forskjellen er blitt redusert i samtlige sektorer.

– Årsaken til dette tilsynelatende paradokset er at i både stat og kommune har vi vært vitne til en svak økning av antall jobber. Dette i motsetning til privat sektor, hvor antallet jobber har blitt redusert og derfor har mindre innvirkning på statistikken totalt, skriver SSB, som knytter utviklingen til koronatiltak.

I 2020 hadde kvinner en gjennomsnittlig månedslønn på 45 190 kroner, mens menn lå på 51 630 kroner.

Samtidig skriver Ipsos at seks av ti mener bekymringer om lønnsgapet mellom kjønn er en reaksjon på et reelt problem

I forbindelse med kvinnedagen 8. mars har Ipsos spurt befolkningen om lønnsgapet mellom kjønn. I befolkningen er det 60 prosent som mener bekymringer om lønnsgapet mellom kjønn er en reaksjon på et reelt problem, mens 17 prosent mener det er et eksempel på politisk korrekthet som har gått for langt. Sammenlignet med gjennomsnittet er det signifikant flere menn som mener bekymringene er et eksempel på politisk korrekthet som har gått for langt med 23 prosent. Dette er i motsetning til kvinner, hvorav 12 rosent mener det samme, signifikant færre enn gjennomsnittet.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.