logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 4 / Årsmøte og fagdag NTF Student

Årsmøte og fagdag NTF Student

416-7

Skjermdump av deltakere på Årsmøtet for NTF Student.

Årsmøte for NTF Student ble gjennomført 13. mars. Ca. 75 studenter deltok på det digitale møtet som i år ble gjennomført som en kombinasjon av årsmøte og fagdag, og inkluderte to faglige foredrag av komposittkameratene og Cecilie Gjerde.

På agendaen for årsmøtet sto gjennomgang av årsberetningen og aktuelle saker, vedtak av endringer i vedtektene og handlingsplan for 2021, samt valg av lederverv i styret i studentforeningen.

Oppsummering av årsmøtet

Presidenten åpnet møtet med å skryte av alt studentene har oppnådd i løpet av det vanskelige året vi har vært gjennom. Leder Lena Monsen ga også en fin gjennomgang av foreningens viktigste aktiviteter i året som har gått. Selv om koronastudenthverdagen kanskje har vært mer utfordrende enn noensinne, har studentforeningen hatt tett og god dialog med hovedforeningen og virkelig stått på for medlemmene. De har hatt jevnlige, digitale styremøter, gjennomført studentundersøkelse, uttalt seg i høringsprosesser og deltatt i samfunnsdebatten. Selv om det ikke ble stand på NTFs landsmøte, og det har vært begrensede muligheter for fysiske arrangementer, har studentene vært engasjert i både foreningsliv og etterutdanning. Det var blant annet ca. 200 studentmedlemmer som deltok på NTFs digitale landsmøte i 2020, og 65 studenter som benyttet seg av tilbudet om gratis deltakelse på NTFs symposium i mars 2021.

Neste sak på programmet var vedtak av endringer i vedtektene for NTF Student og ny handlingsplan. Begge deler ble vedtatt med stort flertall og er publisert på www.tannlegeforeningen.no/student

Avstemning over forslaget til handlingsplan for 2021 og 2022.

Siste del av årsmøtet besto av valg av lederverv i styret. Styret i NTF Student består av to representanter fra hvert av de odontologiske lærestedene i Norge, og opptil to representanter fra medlemmene ved utenlandske læresteder. Ifølge vedtektene foregår valg av representanter ved lærestedene elektronisk i forkant av årsmøtet, mens det på årsmøtet skal velges en leder og en nestleder blant de valgte styrerepresentantene. Sara Strand fra Universitetet i Tromsø ble valgt til leder, mens Rayyan Rezaei som studerer i Riga og representerer utenlandsstudentene, ble valgt som nestleder. De øvrige styremedlemmene er Lars Eikehaugen Fadnes (UiB), Elise Janson (UiB), Dalal Jaber (UiO), Dalia Shwan (UiO), Stine Arnesen (UiT) og Maiken Wang (Poznan)

Styret i NTF Student.

Faglig påfyll

I tillegg til muligheten til å være med å bestemme studentforeningens fremtidige arbeid kunne medlemmene også glede seg over litt faglig påfyll. Først ut var Cecilie Gjerde som snakket om ulike måter en tann kan være livstruende. Hun ga en svært interessant gjennomgang av alt fra bittskader (inkludert vampyrer) til nekrose, infeksjoner, ulike sykdommer og tilstander, komorbide faktorer og diverse følgetilstander.

Andre fagbolk besto av Torgils Lægreid, Tom Christian Paulseth og Arne Lund (aka Komposittkameratene), som bidro med foredraget «10 ways to a happier dental life». Her fikk de heldige deltakerne tips og triks om blant annet riktig bruk av kofferdam, preparering, gode kontaktpunkt, adhesivteknikk og estetikk – med andre ord en ultimat guide til et lykkelig og bekymringsløst liv på klinikken!

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.