logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 4 / NTFs nettbaserte symposium 2021

NTFs nettbaserte symposium 2021

414-5

Fra kontrollrommet med flerkameraproduksjon.

Nøyaktig ett år etter at Norge stengte helt ned og vi måtte avlyse det tradisjonelle symposiet på The Hub kunne vi ønske velkommen til et symposium med samme faglige innhold, men på en helt annen måte. Ingen hadde trodd at pandemien skulle ramme dette arrangementet også, men etter et svært vellykket digitalt landsmøte i fjor høst begynte vi raskt planleggingen av et tilsvarende arrangement i mars. Et symposium er først og fremst et faglig arrangement hvor vi har valgt å ha mange relativt korte sekvenser med oppsummering og spørsmål underveis. Ved de tradisjonelle fysiske arrangementene har vi også forsøkt å skape en sosial stemning med kunstneriske innslag og en symposiemiddag med underholdning og sosial mingling. Det faglige kunne vi ivareta på en god måte og ved å sende alt direkte kunne deltakerne stille spørsmål underveis og komme med kommentarer. Det sosiale var derimot vanskeligere, men vi fikk flettet inn et kunstnerisk innslag under åpningen og hadde også et åpningsforedrag som var helt på siden av odontologien.

Moderatorer (fra venstre): Hans Jacob Rønold, Martin Hoftvedt og Ulf Riis.

Vi høstet mange erfaringer fra landsmøtet, og noe av det viktigste var kvalitetskravet til den tekniske gjennomføringen. Vi har tidligere benyttet firmaet Konsertsystemer ved alle våre symposier i Oslo og også tidligere på de tradisjonelle landsmøtene. Valget for oss ble derfor enkelt. Alle sendingene foregikk fra deres studio i Oslo og med en regi og gjennomføring som vi var veldig fornøyd med. I skrivende stund har vi ikke fått tilbake evalueringen som blir sendt ut til deltakerne, men de foreløpige tilbakemeldingene er svært gode.

Tittelen på symposiet var: Tenner og kjevekam – fra ung til gammel. Dette åpnet opp for at veldig mange kliniske fagområder ble lagt inn i programmet og selv om de fleste av foredragsholderne er spesialister klarte de å rette budskapet mot den allmennpraktiserende tannlege. Ved utformingen av fagprogrammet har alltid moderatorene en sentral rolle, og representerte i år også ulike fagområder innen odontologien. Dette kom tydelig frem når alle på en glimrende måte ledet de fire oppsummeringssekvensene. Det ble gode faglige diskusjoner takket være gode spørsmål fra deltakerne.

NTFs utdanningssjef Øyvind Asmyhr åpnet symposiet.

Når arrangementet gjennomføres digitalt via en såkalt «landingsplattform» gir det oss muligheten til å innhente interessant statistikk. Med smått og stort (studenter, foredragsholdere og gjester) var det rundt 1200 deltakere på årets arrangement. Av disse var 875 tannleger påmeldt, 50 tannpleiere og 259 tannhelsesekretærer. Tannhelsesekretærene hadde et eget program som ble sendt fredag, mens fagprogrammet for tannleger og tannpleiere gikk over to dager. Deltakerne hadde valget mellom å delta direkte eller se foredragene i opptak, og statistikken viser at 485 valgte å delta direkte på torsdag. Fredag var det noe færre med 377. Vi vil også få tall på hvor mange som i ettertid har gått inn og sett på foredragene og på den måten gir det oss verdifull informasjon om hvilke foredrag som vekket mest interesse.

Foredragsholdere svarer på spørsmål og svar fra deltakerne. Fra venstre: Ulf Riis, Hans Jacob Rønold, Carl Hjortsjö, Elisabeth Julsvoll og Axel Bergman.

Et slikt arrangement er svært fleksibelt og gir deltakerne mange fordeler rent praktisk. Vi tror også at læringseffekten er god. At det er elementer som en savner i forhold til et fysisk arrangement er vi bevisst på, men som også mange andre aktører melder tilbake i denne spesielle tiden så vil det nok fremover ble en kombinasjon av nettbasert læring og tradisjonelle kurs og arrangementer. Velkommen til nye kurs med NTF!

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.