logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 4 / Takk for meg!

Takk for meg!

Avskjedshilsen fra politikk- og kommunikasjonsrådgiver Øyvind Berdal
410-2

Øyvind Berdal har vært rådgiver for politikk og kommunikasjon i Tannlegeforeningen i fire år. Foto: Kristin Aksnes.

Etter snart fire år som rådgiver for politikk og kommunikasjon i NTF går veien videre for Øyvind Berdal. Da han startet i juni 2017, kom han fra en stilling som politisk rådgiver i Akademikerne, og før det hadde han vært aktiv i studentpolitikken som leder av Norsk studentorganisasjon. Øyvind har vært et viktig bidrag i å profesjonalisere NTFs myndighetskontakt og politiske påvirkningsarbeid. Han har bidratt i utredninger og høringer og har hatt en finger med i spillet i flere viktige politiske gjennomslag for foreningen. Han har også hjulpet til med NTFs mediearbeid, startet opp Odontopoden, ledet sekretariatets studentarbeid, bistått NTFs tillitsvalgte og vært med å arrangere en rekke kurs, seminar og arrangementer. Vi har tatt en prat med vår gode kollega for å høre hva han husker best fra tiden i NTF:

Hvordan vil du oppsummere tiden i NTF?

Jeg har hatt en veldig fin tid i foreningen. Det har vært en flott arbeidsplass fra dag én, og jeg har bare gode ord å si om foreningen. Det er flinke folk som jobber i NTF, og engasjerte og dyktige tillitsvalgte. Sammen syns jeg vi har fått til mye.

Det er selvfølgelig synd at mitt siste år skulle bli så annerledes på grunn av korona. En jobb som dette handler om å være til stede og møte mennesker. Det blir ikke det samme fra hjemmekontoret, men vi har jo fått det også til å fungere.

Hva har vært de viktigste politiske seirene/gjennomslagene?

Jeg syns vi har gjort en viktig jobb med å synliggjøre betydningen av oral helse politisk. Særlig vil jeg trekke frem at vi har fått flertall på Stortinget og i det regjeringsoppnevnte Blankholm-utvalget for en gjennomgang av tannhelsetjenesteloven og trygdeordningene. Det er et svært et viktig mål for NTF. Vi trenger en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten for å nå målet om en bedre utformet tjeneste som omfatter en større del av befolkningen og sikrer at midlene brukes på riktig måte, både for pasientene og for samfunnet. Det vil medvirke til å utjevne sosial ulikhet i oral helse. Det er også viktig for å sikre trygge og gode rammebetingelser for hele tannhelsetjenesten. Nå gjelder det bare å lande gode formuleringer i partienes partiprogrammer og forplikte partiene til å gjennomføre den ønskede gjennomgangen og god tannhelsepolitikk i neste stortingsperiode.

Jeg vil også trekke frem saken rundt punkt 14 i regelverket for folketrygdens stønadsordning. Regjeringen foreslo store endringer som etter vårt syn gjorde at punktet slett ikke kunne benyttes. Vi arbeidet hardt for å få frem NTFs syn, og vi ble lyttet til. Høie endret ordlyden i punktet, noe som var svært viktig for våre medlemmer. Til sist vil jeg nevne at da koronarestriksjonene rammet medlemmene våre våren 2020, fikk vi gjennomslag for at også tannlegene skulle få høyeste mulig kompensasjon i ordningene som ble opprettet for foretak med stort omsetningsfall. Det var ingen selvfølge og ikke regjeringens utgangspunkt, men gjennom godt samarbeid med vår hovedorganisasjon Akademikerne fikk vi det til. Ordningen var ikke spesielt tilpasset våre grupper, så mange av kostnadene ble dessverre ikke kompensert, men NTF gjorde sitt for at tannlegene skulle komme så godt fra det som politisk mulig.

Øyvind Berdal og Camilla Hansen Steinum på ledermøtet i 2018. Foto: Kristin Aksnes.

Og så må jeg nevne samarbeidet med de engasjerte medlemmene i NTF Student. Sammen har vi løftet studentorganisasjonen de siste årene, og mange gode tillitsvalgte har representert studentene. Vi har hatt flinke studentledere og gode styrer som har gjort en veldig god jobb.

Hvor går veien videre?

Nå starter jeg og familien min et nytt kapittel, hvor vi flytter til Kristiansand, byen hvor jeg har vokst opp. Der skal jeg arbeide som kommunikasjonsrådgiver i Agder fylkeskommune, og være med på å synliggjøre virksomheten og alle de viktige tjenestene den rommer. Det gjelder naturligvis også Den offentlige tannhelsetjenesten, som jeg jo er blitt godt kjent med i min tid i NTF.

Camilla Hansen Steinum, Morten Harry Rolstad og Øyvind Berdal i stortingshøring, oktober 2018.

Hvilken lærdom og erfaringer fra NTF-tiden tror du at du vil få bruk for videre?

Det er veldig mye jeg vil få bruk for videre. Foreningen har gitt meg ansvar og mulighet til å arbeide med et spennende og viktig politisk område. Jeg har utviklet meg og fått mer erfaring både når det gjelder myndighetskontakt, strategiarbeid og forståelse av helsepolitikk. Det er jeg takknemlig for.

Øyvind Berdal, Camilla Hansen Steinum og Heming Olsen-Bergem i podcaststudio. Foto Øyvind Huseby.

Noen siste avskjedsord?

Da har jeg lyst til å trekke frem det gode samarbeidet jeg har hatt med generalsekretær Morten Harry Rolstad og president Camilla Hansen Steinum. Det har vært motiverende å jobbe for så engasjerte og dyktige ledere. Tusen takk for meg!

Vi ønsker Øyvind og familien lykke til i sin nye tilværelse i Kristiansand. Takk for følget!

PS: Christian Pollock Fjellstad overtar for Øyvind som rådgiver for politikk og kommunikasjon, og starter i jobben tirsdag 6. april. En presentasjon av vår nye medarbeider kommer i mainummeret av Tidende.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.