logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 3 / Krever reelle lønnsforhandlinger

Krever reelle lønnsforhandlinger

247

– Vi skal ha et ansvarlig lønnsoppgjør. Samtidig er det rom for lokal fleksibilitet og reallønnsvekst i år, sa Akademikernes leder Kari Sollien under møtet i regjeringens kontaktutvalg i februar.

Statsminister Erna Solberg møtte partene i arbeidslivet for å diskutere årets lønnsoppgjør. Utfordringene som følger pandemien, fikk naturlig nok oppmerksomhet under møtet.

– Pandemien viser hvor avhengig samfunnet er av en godt fungerende og kompetent offentlig sektor. Når vi ser utviklingen i andre land er ikke dette en selvfølge, sa Sollien.

Pandemien gjør at prognosene for den økonomiske utviklingen er preget av stor usikkerhet før årets oppgjør. Mens noen bransjer i praksis er stengt ned under pandemien, går andre næringer og virksomheter bra og har økonomisk handlingsrom.

Sollien mener behovene til offentlig sektor må ligge til grunn for oppgjøret, og viste til at både statlige etater og kommuner strever med å rekruttere og beholde medarbeidere med høy kompetanse.

– Lønnsoppgjørene skal bidra til å sikre de gode fagmiljøene det offentlige trenger for å levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv. Dette behovet opphører ikke under en pandemi. Vi forventer derfor reelle forhandlinger i årets oppgjør, sa hun.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.