logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 3 / Ny leder i Akademikerne stat

Ny leder i Akademikerne stat

332

Kari Tønnessen Nordli ble 2. mars enstemmig valgt til leder i Akademikerne stat. Hun kommer fra stillingen som forhandlingssjef for statlig sektor i Tekna og har vært utvalgsmedlem i Akademikerne stat siden 2011. Nordli etterfølger Anders Kvam som har vært leder siden 2014, skriver Akademikerne.

– Akademikerne har forenklet forhandlingsbestemmelsene og fått gjennomslag for at forhandlinger om lønn skjer kollektivt i den enkelte virksomhet. Dette gjør det enklere for våre medlemmer å få en god lønnsutvikling mens staten lettere kan beholde viktig kompetanse, sier den nyvalgte lederen.

Nordli peker på at rammen i konkurranseutsatt sektor de senere årene er blitt et tak for det enkelte oppgjør i offentlig sektor og at dette setter den frie forhandlingsretten under press.

– Vi står nå foran et nytt lønnsoppgjør. Jeg er opptatt av at behovene i staten må danne grunnlaget for lønnsforhandlingene, og at frontfaget fungerer som det skal, som en norm over tid. Mange statlige virksomheter strever med å rekruttere og holde på riktig kompetanse og enkelte har høy bruk av innleid arbeidskraft. Lønnsoppgjørene skal nettopp bidra til å løse slike utfordringer, sier hun.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.