logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 3 / Undersøker overgangen mellom arbeid og pensjon

Undersøker overgangen mellom arbeid og pensjon

331

Fra arbeidsliv til pensjonisttilværelse – hva kjennetegner en slik overgang og hva er med å avgjøre når den skal skje?

For noen er prosessen enkel og etterlengtet, for andre kan pensjonering oppleves som en kompleks og krevende separasjonsprosess.

På oppdrag fra Senter for seniorpolitikk skal Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet  i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, gi oss ny kunnskap om denne overgangen og dermed bidra til økt forståelse for pensjoneringsatferd som fenomen, skriver Senter for seniorpolitikk.

Senter for seniorpolitikk kunngjorde to FoU-prosjekter på Doffin i fjor høst. Det første prosjektet er en metastudie om bransjespesifikke strategier for at flere kan forlenge sine yrkeskarrierer (tildelt Fafo). Prosjektet som settes i gang nå har søkelys på eldre arbeidstakere (60+) og personer som nylig er blitt pensjonister. Vi vil undersøke deres tanker og refleksjoner rundt å forlate et arbeidsliv og gå over til en ny tilværelse som pensjonist, skriver Senter for seniorpolitikk.

Prosjektet vil besvare mange ulike spørsmål om hvordan en slik overgang planlegges og hvilke refleksjoner som gjøres, både før, under og etter pensjonering:

Hvilken betydning har arbeidsplassen for den individuelle transformasjonsprosessen i overgangen fra å være yrkesaktiv til en tilværelse som pensjonist? Hva tenker eldre arbeidstakere og de som nettopp er blitt pensjonister om livskvalitet i alderdommen? Hvilke drømmer har de? Og finnes planer om fortsatt aktivitet i frivillighet eller tidvis arbeid? Hva kunne bidratt til at de hadde fortsatt i arbeid en stund til? Dette er noen av spørsmålene som inngår i oppdraget.

Ny kunnskap vil gi oss bedre forutsetninger for å forstå drivkrefter, motivasjon og opplevelser blant de eldste. Dette bidrar til økt innsikt i hva som skal til for at flere kan fortsette lenger i arbeid. Prosjektet vil formidle relevant kunnskap til ledere, tillitsvalgte og eldre arbeidstakere. Slik skal de få et bedre grunnlag for å utvikle gode senkarrierer på den enkelte arbeidsplass – for både dagens og morgensdagens seniorer.

«Senter for seniorpolitikk har de siste årene styrket satsningen på FoU-prosjekter. Vi ønsker å bidra til at arbeidslivet får kunnskap slik at de kan utvikle bedre og mer konkrete strategier, og da trenger vi flere praksisnære prosjekter. Dette prosjektet vil bringe nye perspektiver til den eksisterende forskningen på et viktig felt for oss», sier direktør Kari Østerud.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.