logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 3 / Kan jeg pålegge ansatte å ta koronavaksine?
Spør advokaten

Kan jeg pålegge ansatte å ta koronavaksine?

324

Svar:

Det er ingenting i veien for å oppfordre ansatte til å vaksinere seg, men det kan ikke pålegges fra arbeidsgivers side. Helsepersonell har et selvstendig ansvar for å beskytte pasientene mot smitte og til å medvirke ved gjennomføringen av nødvendige tiltak. Spørsmålet er hvor langt de nødvendige tiltakene kan strekkes.

Helsepersonelloven § 4 pålegger helsepersonell å utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra «helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.»

I denne sammenheng innebærer det at det enkelte helsepersonell har ansvar for å beskytte sine pasienter mot smitte. Vaksinasjon er et av flere virkemidler, og det finnes også andre tiltak som beskytter pasientene. Ansatte som ikke tar imot tilbud om vaksinasjon, kan bli omplassert eller bli nektet å utføre nærmere spesifiserte arbeidsoppgaver. Dette er lite praktisk i de fleste tannklinikker, ansatte må da bruke nødvendig smittevernsutstyr for å beskytte både seg selv, kolleger og pasienter. Arbeidssøkere som ikke ønsker å opplyse om vaksinasjonsstatus, må behandles som om de ikke er immune.

Det er bare der andre smitteverntiltak ikke er tilstrekkelig, arbeidstaker ikke kan utføre andre arbeidsoppgaver og i tillegg motsetter seg vaksinering at det vil kunne finnes saklig oppsigelsesgrunnlag.

Smittevernloven åpner for at myndighetene kan pålegge innbyggere og helsepersonell å ta vaksiner, men det er foreløpig ingenting som tyder på at denne hjemmelen vil bli brukt med tanke på koronavaksinasjon.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.