logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 2 / Utlysing av suppleringsopptak for ledig plass ved spesialistutdanning i oral protetikk ved UiB

Utlysing av suppleringsopptak for ledig plass ved spesialistutdanning i oral protetikk ved UiB

220

Generell informasjon

Seksjon for oral protetikk ved Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen, vil ta opp to nye spesialistkandidater ved seksjonen med studiestart høsten 2021. Etter hovedopptaket som ble avsluttet 22. januar, er nå én av disse studieplassene besatt. Seksjonen ønsker med dette å utlyse et suppleringsopptak for ytterligere en ny spesialistkandidat med studiestart høsten 2021.

Søknad og opptak

For utfyllende informasjon om opptak, rangeringskriterier, søknad og informasjon om spesialistutdanning i odontologi generelt, se nederst her: https://www.uib.no/studier/SPES-ODO

For utfyllende informasjon om studieplanen ved spesialistutdanning i oral protetikk, se her: https://www.uib.no/studier/SPES-ODO/SPES-PROTETIKK/plan

Søknads- og dokumentasjonsfrist er 26. februar. Søknaden og relevant dokumentasjon i pdf-format legges inn elektronisk via Søknadsweb, https://fsweb.no/soknadsweb/velgInstitusjon.jsf.

Søknader sendt på annen måte og ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.