logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 2 / Utvalg skal vurdere samfunnsøkonomien etter covid-19

Utvalg skal vurdere samfunnsøkonomien etter covid-19

215

Helsedirektoratet har gitt utvalget, som ledes av professor Steinar Holden, et nytt oppdrag med å vurdere hvordan samfunnsøkonomien påvirkes av strategier og tiltak for håndtering av covid-19-pandemiden.

– Mange av tiltakene som iverksettes har store konsekvenser. For å få et godt og helhetlig beslutningsgrunnlag, trenger vi vurderinger av hvordan ulike strategier og tiltak vil kunne påvirke samfunnsøkonomien, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Vurderingene til Holden-utvalget vil inngå som en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for valg av tiltak fremover, både på kort sikt og i tiden fremover med effekt av vaksinasjonsprogrammet.

Regjeringens fremtidsscenarier

Holden-utvalget skal i dette oppdraget vurdere hvordan samfunnsøkonomien påvirkes av strategier og tiltak som ligger i regjeringens tre scenarier for covid-19-pandemien fremover.

Regjeringen opererer med et optimistisk scenario, et mellom-scenario og et pessimistisk scenario. De tre scenarioene, som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har gitt innspill til, viser at det er stor usikkerhet om forløpet for smitte, smitteverntiltak og norsk økonomi gjennom 2021.

Medlemmer i utvalget

Leder professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo, Pål Sletten og Olav Slettebø fra Statistisk Sentralbyrå, Preben Aavitsland og Trygve Ottersen fra Folkehelseinstituttet, og Erik Magnus Sæther fra Oslo Economics.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.